Abdullah PEKÖZ

Kâinâtın Efendisi (sav)

ABDULLAH PEKÖZ Michael Hart, büyük bir gerçeği insanlığa tekrar hatırlatmıştır. Gerçekten de Resûl-i Ekrem (sav) o büyük yarımadada vahşi ve adetlerine mutaassıp ve inatçı kavimleri, çok kısa bir süre zarfında o kötü adetlerinden te­mizleyerek en güzel ahlaklar ile teçhiz etmiş, donatmıştır. Onları bütün âleme muallim ve medenî milletlere üstat eylemiştir. Bu sade­ce bir devlet idareciliği değildi...

Şifrenizi mi unuttunuz?