97. Sayı: “Bu Ümmet Size Bakıyor”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Mimar Sinan’ın Kalfalık Eseri: Süleymaniye Camii

MUSTAFA YILMAZ İslam Medeniyeti Süleymaniye Külliyesi, Kanûnî Sul­tan Süleyman tarafından, Ser Mi­marân-ı Hassa, Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Caminin yapımına ...

Siz Zengin misiniz?

Üstlerine küçük gelen yırtık pır­tık mantolar giymiş iki çocuk, birbirlerine sokulmuş dış kapının önünde duruyorlardı.

Tevhîdin İki Burhân-ı Muazzamı ve Sûre-i İhlâs’ın Bir Nükte-i İ‘câziyesi

MUHLİS KÖRPE Lemaât Tahlilleri Cenab-ı Hakkın birliğine, doğ­ru ve şüphesiz olarak inanma­yı sonuç verecek şekilde ispat eden iki büyük delil (Kainat ve Kur’ân-...

Asrın Vebası: İslam Düşmanlığı

DR. AHMED BAKCAN/PARİS Bugün itibariyle, sanki “tarih tekerrürden ibarettir” sözünü teyîd edercesine, 20. yüz­yılın son çeyreği ile 21. yüzyılın başlarında bulu...

Varlıkta Yokluk Sıkıntısı Çekmek

YERYÜZÜ DOKTORLARI YÖNETİM KURULU BA?KANI: KEREM KINIK Yeryüzü Doktorları, felaketlerin, savaşların ve iç karışıklıkların açtığı her yarayı sarmak için, dünyanı...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Hükmün Kaynağı Peygamber Efendimiz (asm), Hicretin 9. senesinde (630) Muaz b. Cebel’i (ra) diğer bir fâkih sahabî Ebû Mûsâ el-Eş’arî (ra) ile ...

Batıda Bulunmayan En Önemli Avantajımız: Dinamik Gençlik

İHH BA?KANI: BÜLENT YILDIRIM | MÜLÂKÂT: METİN UÇAR Bülent Bey, her ne kadar herkes tanıyorsa da sizi ve İHH’yı bir de sizin dilinizden tanıyabilir miyiz? İHH’yı...

Kardeşim, Siz Bizi Bırakın, Siz Nasılsınız? Bu Ümmet Size Bakıyor

İDSB GENEL SEKRETERİ: AV. ALİ KURT İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğini (İDSB) ve sizi tanıyabilir miyiz? İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Bir...

İngiltere ve Avrupa’daki Müslümanların Durumu

EMRE KAZİM İngiltere’de Müslüman olarak yaşamak nasıl ve şu anda Avrupa’da İslam’a nasıl bakılıyor sorularını ele alacak olursak mevzuya farklı açılardan yaklaş...

Ortadoğu’nun Kaosunda İttihad-ı İslamı Aramak: Mümkün mü, Muhal mi?

AHMET HÜSREV ÇELİK Savaşların Doğurduğu Birlik: AB Amiral Dönitz’in talimatıyla Wilhelm Keitel’in Almanya’yı kayıtsız şartsız teslim eden imzayı attığı 8 ...

Ey Müslüman Türk Gençliği! Birinci Vazifen…

SALİHA GAYIR Allah insana ömrü boyunca bir takım fırsatlar verir ve bu fırsatlar belki de bir daha eline geçmeyecektir. İşte bu fırsatların en parlağı, insan iç...

Beklentiler Arasında Annelik Yapmak

PSİKOLOJİK DANI?MAN/PEDAGOG: MEHMET TEBER Üzerimizdeki beklentilerin çok olması bizi kısıtlar ve yorar. Bizden beklenenlerin fazla olması stresin de ana kaynakl...

Hazer Et, Dikkatle Bas, Batmaktan Kork!

LALE YÂRÂ Dünyevilik (nam-ı diğer sekülerlik), insana ait zaaflardan birisidir. Özünü ve izini kaybeden insanın yaşadığı süreçtir. Bunun sebebi ise peşin ücrete...

“Dünya Beşten Büyüktür’’

HAYRAT İNSANİ YARDIM DERNE?İ BA?KANI: AV. HAKKI AYGÜN Hakkı Bey, Hayrat İnsani Yardım Derneğini kısaca tanıyabilir miyiz? Hayrat İnsani Yardım Derneği, Hayrat V...

Adam akşam iş çıkışı eve geldiğinde evin bahçesinin karmakarışık olduğunu görmüş. 3 çocuk da bahçede çamurlar içinde oynuyormuş. Boş yemek kutuları ve içecekler...

Modernleşme Bağlamında Türkiye’de Komşuluk Kültürü

MUSTAFA ?AHİN Komşuluk nedir? Komşu, ev, işyeri, arazi, köy, kent ve ülke bakımından birbirine yakın olanların aldıkları addır. Aileden sonra en yakın sosyal çe...

Risale-i Nur Işığında İslam Dünyasının Problemleri ve Çözüm Yolları

MUHLİS KÖRPE Günümüz İslam Dünyası Problemlerinin Tarihi Kökeni İslam dünyası problemlerinin kaynağını üç önemli meydan okumada arayan Hz. Üstad şöyle demektedi...

Ehl-i İmanı Birbirine Bağlayan Nurani Rabıtalar

MİRZA İNAK Bediüzzaman Hazretleri, bütün hayatı boyunca müminler arasındaki bağların güçlenmesi için çalışan bir İslam kahramanıdır. O  “Hep birlikte Allah’ın i...

Meşveret Kültürünün Yerleştirilmesi, Sivil Toplumun Güçlendirilmesi

METİN UÇAR Farkında olmak ve devamını getirmek zorunda olduğumuz önemli bir konu var ki o da, “Asya kıtasının ve istikbalinin keşşafı ve anahtarı olan ‘şûrâ’dır...

Şifrenizi mi unuttunuz?