123. Sayı: “Vusulsüzlüğümüz Usulsüzlüğümüzdendir”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

“Beşer, Huzur ve Güven Ortamında, Emniyet ve Asayiş İçinde, Toplumsal Barışı Sonuç Veren Hayatını İsterse, Fâizin Her Türlüsünü Envâ‘-ı Ribâyı Kaldırarak Öldürmelidir”

MUHLİS KÖRPE Tabaka-i havâsdan olan toplumun ileri ge­lenleri, önde görünenleri, toplumun tem­sil­cileri, idarecileri ile halk olan tabaka-i avâm arasında bulun...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 14

MUHAMMED AYDIN Risalenin İsmi : 10. Hüccet-i İmaniye, 20. MektubTelif Tarihi ve Yeri : 1930 – BarlaDili : TürkçeKonusu : Rububiyetteki tevhidin açıklanmasıRisal...

Editör’den

METİN UÇAR Yavaş Yavaş Hızlı Git Atalarımızın meşhur bir sözü var: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.” Ahmet Cevdet Paşa da Mecelle’de “Usul esasa mukaddemdir” ...

Sınırsız Özgürlük

METİN UÇAR Her insan hür doğar. Dilediğince ağlar bebek. Sorumsuzca hareketler sergiler çocuk. Bu hal, neşesine neşe katar. Hiç bitmesin bu durum, hep böyle git...

Çağımızın Hastalığı: Çifte Standart

ARİF EMRE GÜNDÜZ “Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman!” (Tekvîr Sûresi, 8-9. Âyetler)

Yüzde Görünen Birlik Tecellileri

MEHMET ALİ ÇELİK Risale-i Nur, 33. Söz’de; mahlûkattan, masnuattan Cenab-ı Hakkın Esma-i hünsasına, sıfatlarına pencereler açmış. O’nun kâinattaki azim tasarruf...

Lezzetin Bekası Lezzetten Daha Lezizdir

OGÜN PEÇENEK Dil bekâsın, dost fenâsın istedi mülk‐i tenin, Bir devâsız derde düştüm ah ki Lokmân bîhaber.[1] Beka; kalıcılık, ölmezlik[2] anlamlarında olup Ara...

Hayatta Yeni Bir Sayfa İçin Tevbe-i Nasuh ve Tecdid-i İman

HALİL İBRAHİM GÜLENEK Tevvab olan Rabbimize kabul ettiği tevbeler adedince hamd ü senalar olsun. “Günahından tevbe eden, hiç günah işlememiş gibidir”[1] diye bi...

Nurdan Ölçüler 14

ZAFER ZENGİN İslam’ın Ölçüsü İslam tarihini incelediğimizde, sevgili peygamberimizden (asm) sonra Müslümanların bazı konularda fikir ayrılığına düştükleri...

Nefis Terbiyesini Bilmek Ayrı Nefsi Terbiye Etmek Ayrıdır

İDRİS TÜZÜN “İnsanlara iyiliği emrederde kendi nefsinizi unutur musunuz? Hâlbuki siz kitabı da okuyorsunuz. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?”[1]

Münazarât Ekseninde Siyasal ve Sosyal Tahliller 10

MUSTAFA TOPÖZ İslâm’a Uygun Cumhurî Yönetimler İslâmî Uyanışa Sebeptir İslâm hukukuna uygun cumhurî yönetimler (parlementer sistemler), kopmayan sağlam ip hükmü...

Kıssadan Hisse

Birbirinize Sabrederseniz, Sağlam Kalabilirsiniz Feridüddin Attar HazretleriVaktiyle, bir dergâhta hizmet eden talebelerden biri, bir gün hocasına dedi ki:

Tezhip (Hüsn-i Hat’tın Süsü veya Elbisesi)

MUSTAFA YILMAZ Tezhib kelimesi, Arapça “zehebe” kökünden türemiş olup, “Altınlamak” anlamına gelmektedir.

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Bedîüzzaman Hazretleri Kastamonu’da Üstad Hazretlerinin dilinden Kastamonu hayatı: “Bir zaman ihtiyarlık vaktinde, Eskişehir hapsinden bir sen...

Zindandan Mektup

FERİT KAYA Nefesler tutuldu… Bakışlar bir yere toplandı. Hiç kimse olduğu yerden hareket etmiyor, kimse ses çıkarmıyordu. Ancak herkesin merak ettiği bir konu v...

Vusulsüzlüğümüz Usulsüzlüğümüzdendir

MUSTAFA TOPÖZ İnsanın gönül verdiği, uğruna çalıştığı davasının hak ve meşru oluşu ne kadar önemli ise kullandığı vesîlelerin, yolların, usullerin de o kadar ha...

Elma Sindirim ve Emilimle Nasıl “İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun” Diyor?

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Selamünaleyküm… Yazı dizimize kaldığımız yerden devam edelim. Bu ay besin maddelerinin sindirim ve emilimi konu...

Ayak Bileği Burkulmaları

UZM. DR. SERDAR ÖZDEMİR Ayak bileği burkulmaları özellikle egzersiz,  spor sırasında veya hızlı merdiven inerken görülen yaralanmalardır. Günlük hayatta bu...

Ailede ve Hayatta Fedakârlık Yasaklanmalı

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ İrfan Mektebi Dergimizin değerli okurları, okurlarımız, çocuk eğitimi ve aile içi iletişimde hatta sosyal hayatta bir...

Soru – Cevap

Kadınlarda Cesaret ve Sehavet Bediüzzaman Hazretleri Lem’alar Mecmuasında, “Hatta erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet kadınlarda bulunsa, bu emn...

Tatil Demek

PEDAGOJİ DERNE?İ Dinlenmek Demektir Çocuklar için tatil demek, öncelikle dinlenmek demektir. Maalesef günümüzde eğitim saatleri artmış, okullar tam gün eğitim v...

Şifrenizi mi unuttunuz?