96. Sayı: “Geçmişimiz Geleceğimizdir”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

MUSTAFA YILMAZ İslam Medeniyeti ?ehzâde Mehmed Camii, İstan­bul’un Fatih ilçesinde yer alan ve Kanûnî Sultan Süleyman’ın en kıymet verdiği ve kendisinden ...

Ağaç Kasidesi’nden

HALİL NİHAD BOZTEPE Biraz sizin gibiyim, serde dilcilik vardır.Yerinde “baş” diye yazdım, yerinde “ser” yazdımİnad edip dediniz siz “sü”, ben dedim “asker!”Siz ...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Risâle-i Nûr’un Hanım Kahramanları Nûr talebesi hanımlar, Ri­sâle-i Nûr’un neşrinde büyük fedakârlıklar göstermişlerdir.

Kış, Müminin Baharıdır

ZAKİR ÇETİN “Mümin kış mevsimde tâat bahçelerinde gezinir, ibadet meydanlarında eğleşir; kalbi, amel bahçelerinde tenezzüh eder. Rabbine yaptığı türlü tâatlerle...

Arnavutların Harflerini Değiştirmeleri ve Neticeleri

OSMAN ?ERİFO?LU Mevzua geçmeden önce Arnavut tarihine kısaca bir göz atmak, anlaşılması için faydalı olacaktır: Arnavutlar Avrupa’nın en eski kavimlerinden biri...

Birlik Mefkûremizin Anahtarı Osmanlıca

O?UZ DÜZGÜN Komünist Rusya’da Stalin’in başlattığı “Devrimci Latin” döneminde Türkler 70 farklı yazı dili kullanır hale gelmiştir. Bugün bu farklılaşmalar artar...

Risale-i Nur’la Yolculuğum

NAHİD İSA MUHAMMEDEYN Allah-ü Teâlâ “Allah göklerin ve yerin Nur’udur. O’nun nurunun misali, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba bir cam içinded...

İslam Harfleri Zor Olduğu İçin Mi Yasaklandı?

MUSTAFA ARMA?AN Okullarda okutulan Cumhuriyet Tarihi maalesef bir aptallaştırma tarihidir. Halkımızın zekâsıyla alay edilmekte ve pırıl pırıl, zeki gençlerimiz,...

Formol Kokuların İçinde Bir Hatıra!

DR. AYHAN MİRZA İNAK 1993 senesiydi. Anatomi laboratuvarında kardiyovasküler sistem denilen kalb ve dolaşım sistemini, kadavralar üzerinde inceliyorduk. O gün s...

Elifbadan Çok Alfabeye Türkler!

MEHMET DO?AN yüzyılın başı ile sonu arasında çok şey değişti. Türkler asrın başında birbirinden fazla uzak olmayan iki yazı diline ve tek ortak alfabeye sahipti...

Türk Âlemi ve Alfabe Meselesi

MEHMED ?EVKET EYGİ | 17 KASIM 1991 Sovyetler Birliği Boyunduruğundan kurtulan Müslüman cumhuriyetler kendi bünyeleri içinde bir alfabe değişikliği yaparak, Kiri...

Latin Harflerini Kabul Edemeyiz

KÂZIM KARABEKİR Bu mesele maarife taalluk ettiği için bizim kongremiz iştigal edeceği mesailin haricindedir. Fakat çok zamandan beri bu mesele zaman zaman ortay...

İmana Vakfedilmiş Bir Ömür

Cemal Erşen kardeşimiz, geçtiğimiz Cumartesi, geçirdiği ani kalb rahatsızlığı sebebiyle Rabbimizin rahmetine kavuştu.

Dinlenmeye Zamanımız Yok!

FUAT SEZGİN Bundan 20-25 sene evvel Kuveyt Üniversitesi’nde bir konferans vermiştim. O zaman kitabımın 6. cildi çıkmıştı. Bir genç kalktı bana dedi ki: “Siz bu ...

İslâm Harflerinin Coğrafyası

EBUBEKİR SUBA?I İslam harflerinin nerelerde kullanıldığı sorusuna verilecek en yuvarlak ve kesin cevap; “İslam’ın ve Müslüman’ın gidebildiği her yer”dir. Bunda ...

Bediüzzaman’ın Latin Harflerine Bakışı

CEMALEDDİN ?ENER Geçen asırda eserleri, talebeleri ve hizmetleriyle Anadolu’da derin izler bırakan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, harf inkılâbına karşı dik ...

Hz. Ali Harf İnkılâbını Tarihiyle Haber Verdi

CEMAL ER?EN Osmanlı’nın yıkılışından sonra, Türkiye’de toplum hayatının rengini değiştiren en büyük olay nedir diye sorulduğunda, bunun cevabı hiç kuşkusuz “Har...

İslam Harflerinin Müdafaası

ALİMCAN ?EREF BEY Elifba Değiştirmekten Doğacak Neticeler Bugün Türk kavimleri için Latin harflerini kabul etmek meselesi elifba seçmek meselesi değil, elifba d...

Tarih Hafızası ve Bilinci Zayıf Olan Bir Toplum Tarihe Damgasını Vuramaz

AHMET DAVUTO?LU Stratejik Zihniyet ve Kültürel Kimlik

Orta Öğretimde Başörtüsü Serbest: Yaşasın Türkiye!

SALİHA GAYIR Milli eğitim hayatından, tesettürü dolayısıyla, yıllarca tecrid edilen kızlarımıza müjdeler olsun! Artık orta öğretimde, Bakanlar Kurulu tarafından...

Eğer Rabbimizin Rızası Çöpte İse, Orada Arayacağız

?AFAK HANIM & MENDERES BEY | MÜLÂKÂT: SENA AYAZ Dünya genelinde sayıları 4 milyona yaklaşan Suriyelilerin yaklaşık üçte biri savaştan sonra Türkiye’ye...

Haz Öteleme Eğitimi

PİSİKOLOJİK DANI?MAN/PEDAGOG: MEHMET TEBER Günümüz toplumunun özelliklerinden biri de haz merkezli bir toplum olması. Artık bize haz veren işlerin peşinde daha ...

“A New Day Has Come: Yeni Bir Gün Doğdu”

LALE YÂRÂ “Ahir Zamana Not” isimli çalışmamda Ahmet Haşim’in bize anlattığı “Müslüman Saatinden” dem vurmuş, zaman idrakinden bahsetmiştim. ?imdi ise popüler kü...

HALENUR SERHAD Rahman ve Rahim sıfatları Cenab-ı Hak’kın sonsuz şefkatini, rahmetini ve onlardan tecelli eden ihsanlarını ifade eden ve her hayrın başı olan bes...

Şifrenizi mi unuttunuz?