89. Sayı: “Gençliğin Peygamber Efendimiz (sav) Olan İlgisi Muhteşem”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Nisâü’l-Aksa Derneği

SENA İKBAL | MÜLAKAT: ZEYNEP SÜMEYYE CEYHAN Türkiye’deki faaliyetimizin başında Ku­düs’ü ve Mescid-i Aksa’yı gündemde tutmak var. Her anne ve her çocuğa bunu an...

Heybe

SENA İKBAL Kutsal emanetler 100 yıl sonra restore edildi Sarayın Silahtar Hazinesi Bölümünde Ehl-i Beyt teşhir salonu restore edilerek açıldı. Ehl-i Beyte ait ö...

Kâbe ve Mescid-i Nebevî Tasvirli Çini Panolar

MUSTAFA YILMAZ Çini sanatı, asıl büyük ve sürekli gelişmesini, Anadolu Türk mimarisinde göstermiştir. Çeşitli tekniklerle zenginleşen bu süsleme sanatı, daima m...

Kâtip Çelebi ve İlim-2

H. HALİT ATLI İlmin Engelleri Her hayırlı şeyin engeli olduğu gibi, büyük bir hayır olan ilmin de engelleri vardır. Bu engeller şunlardır:

Kalbî Günahlardan Tevbe

CEMAL ER?EN Tevbe ve istiğfar deyince çoğunlukla aklımıza bedenen ve fiilen işlenen günahlar gelir de kalben işlediğimiz günahları hiç hatırlamayız bile. Büyük ...

Sünnet Yolu Tek Çâre

MUHAMMED CAVİD SARAÇO?LU Sünnet yolu tek çâre Kimin düşse kalbine Hakk aşkından kıvılcım Muhabbet gülşeninde bülbül nâlân olur Galiba gözyaşıyla yoğrulmuş hilka...

Dünya Mescidinin Minberi: MEDİNE

ARİF EMRE GÜNDÜZ Tarih Boyunca Medine Medine-i Münevvere şehri, Arab yarımadasının batısında, Kızıldeniz sahiline yaklaşık 130 km uzaklıkta ve Mekke’nin 350 km ...

Namazın Çekirdekleri

HÂLENUR SERHAD Cenab-ı Hakk’ın ezeli ve ebedi sıfatları, Celali ve Cemali olmak üzere iki tür tecelliye sahiptir. Aslında bunlara kemali sıfatları da eklemek mü...

İslâm Literatüründe Nâmahrem

SALİHA GAYIR Öncelikle şu belirtilmelidir ki; Kur’an ayetlerinde yüce Yaratıcımız tarafından kadın erkek herkesi kapsayan emirler, kesinlikle insan fıtratıyla u...

Üstadın Âbidliği

AY?E TİLBEÇ Zariyat 56. Âyet-i Kerime: “(Ben) cinleri ve insanları, ancak Bana ibâdet etsinler diye yarattım!” Allah’a kulluk etmenin adıdır i...

Bir Değerdir Adâlet!

DR. AYHAN MİRZA INAK Bugün hayatın her alanında adalet duygusuna muhtacız. Kendi şahsi hayatımızdan aile hayatımıza, iş hayatımızdan sosyal hayatın bütün tabaka...

Risale-i Nur Hizmetinde Değerler

MECİT ASAF ÇALIK Stratejik yönetim yaklaşımında değerlerin belirlenmesi, organizasyondaki insanlara yol gösterici olması bakımından önemlidir. Değerler, insanla...

İsraf ve Kibir: Moda

LALE YÂRÂ İslâm dininin örtünme emri, ferdin ruh sağlığını, fıtrî yapı ve onurunu, toplumun genel ahlâkını koruma, cinsler ve insanlar arası münasebetlerde deng...

Hased Eden Mesud Olmaz

İDRİS TÜZÜN Hased, Âlimler ve İdareciler Hased toplumlarda fitnenin, tefrikanın membaı olarak en çirkin, en tehlikeli bir haslettir. Bilhassa bu haslet âlimlerd...

Yeni Nesillerde Merakı Nasıl Oluşturabiliriz?

E?İTİMCİ: HASAN HÜSEYİN YILDIRIM Bugün eğitim dünyamızda, “merak ilmin hocası ve ihtiyaç terakkinin üstadı” hakikati maalesef henüz anlaşılamadığından, dehalar ...

Şifrenizi mi unuttunuz?