86. Sayı: “Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Tenkit Ve Su-i Zan Hastalığı

Günümüzün yaygın hastalıklarından biridir eleştiri hastalığı. Diğer bir deyişle tenkit illeti. Sebebini bilmeden birilerine kızıp eleştirmek. Yapılması kolay ve...

Yeni bir şeyler söylemek lazım…

Yeni yılda yeni yüzümüzle huzurlarınızdayız… İrfan Mektebi, sekiz yıldır ve 86 aydır kalemle irfan seyahatine devam ediyor.

Dârü’l Hikmeti’l İslâmiye

Osmanlı Devleti’nin Durumu ve Dârü’l Hikmeti’l İslâmiye Dârü’l Hikmeti’l-İslâmiye Osmanlı Devleti’nin yıkılması arifesinde Bâb-ı Meşihat’a[1] bağlı olarak kurul...

Meyve Sularındaki Tehlikeler..

Meyve Sularındaki Tehlikeler.. A.Hayreddin İ?BİLİR Gıda Mühendisi / Başdenetçi GİMDES Teknik Bilim Kurulu Üyesi

SÜLEYMANİYE

SÜLEYMANİYE Taş kubbede mana kürsüsü, Kemerleri ince, çehresi bir alem gündüzü, İlahi bir musiki hikmetle tezyin kulağımda,

Suriye ve Gazze için acil yardım çağrısı

Suriye ve Gazze için acil yardım çağrısı  Kış, bölgede ilk defa bu kadar şiddetli geçiyor. Suriye’nin Halep ve Humus bölgelerinde iki çocuk donarak öldü. S...

Hayrat İnsani Yardım Derneği Suriye’de Su Kuyusu Açıyor

Hayrat İnsani Yardım Derneği üç yıldır savaşın devam ettiği Suriye’de, halkın su ihtiyacını gidermek için kuyu kazma çalışmalarına başladı. Boru hatlarının patl...

Sosyal medya sitelerini kullanmak İslami açıdan uygun mudur?

SORU:  Günümüzde sosyal medya olarak bahsedilen twitter facebook vs. çokça kullanılıyor. Fakat bu gibi sitelerin sahipleri genelde gayr-i müslim. Benim sor...

Fatiha Sûresi’nin fazileti nedir?

Fatiha Sûresi 1-Rahmân, Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 2-Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. 3-(O,) Rahmândır, Rahîmdir.

Bosna-Hersek’in kuzeybatısında yer alan Bujim kentinde, 2. Abdülhamit Han döneminde gönderilen fermanla cuma günleri okunmaya başlanan ve halk arasında &#...

Bu yazımızda Cenab-ı Hakk’ın Kurân-ı Kerim’de duâya nasıl ehemmiyet verdiği üzerinde durulacaktır. Ayrıca duâyı emreden Rabbimizin aynı zamanda duânın usul ve a...

RİSALE-İ NUR OKULLARDA DERS KİTABI OLSUN

İmam Hatip Liseleri yıllardan beri büyük bir boşluğu dolduruyor ülkemizde. Bu okullar olmasaydı, ülke gençliğinin büyük bir çoğunluğu dinini, inancını öğrenemey...

Bediüzzaman; zamanın misilsiz, benzersiz, acîb ve harika güzelliği anlamına gelir. Bu lakabı Üstad Bediüzzaman’a, onun ifrat derecedeki zekâ ve hâfızası karşısı...

Vesvese nedir? Çaresi nasıldır?

?eytan ilk olarak şüpheyi kalbe atar. Mü’minin kalbi doğal olarak bu şüpheyi kabul etmeyeceğinden bazı pis şeyleri eskiden kalma hoş olmayan hatıraları hayal et...

Hicret

Hicret, Mekkeli ilk Müslümanların dinlerini, îmanlarını koruyabilmek ve ibadetlerini eda edebilmek maksadıyla evlerini, işlerini, yurtlarını, akrabalarıyla bera...

Üstad’ın Hayatında

Merhametin terk edip gittiği yürekler kanını donduruyor insanın. Kana bulanmış coğrafyaları gördükçe, faillerin içlerinde yürek yerine taş taşıdıklarını düşünüy...

Yüz odalı bir han… Bilenler bilir, Fatih Camii’nin Börekçi Kapısı’ndan çıktıktan sonra Malta Çarşısı olarak bilinen yerde ilk solda İslambol Caddesi’nde yer alı...

Anne, bana dinimi öğret

Hayatta en değerli varlığımız, çocuklarımız. Onların masum yüzüne bakıp ta  mutlu olmayan insan var mıdır. Hele de anne, çocuğunun güldüğünü görse dünyalar...

You have a new follower

“Eskiye rağbet olsaydı bitpazarına nur yağardı” demeyin. Çünkü kıymet-i harbiyesi olan her ne var ise “antika” namıyla o “eski”lerin içindedir. Bu şuracıkta bir...

Şifrenizi mi unuttunuz?