85. Sayı: “Ahmed Azam Abdurrahman: Risale-i Nurları Neşredeceğim”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Güneşin doğması için yıldızların kaybolması mı gerekir? Evet, bir istisna dışında öyledir… ?i’ra-yı Yemaniye (Ak Yıldız) o kadar parlaktır ki güneş doğsa da iht...

Eğitimde zihniyet inkılâbı şart

“Eğitim Meselesi: Harvard Üniversitesi Profesörlerinden Eric Mazur’un Tespitleri” Prof. Dr. İbrahim Pirahmetoğlu Türkiye’nin önündeki engeller birer birer kalkm...

MEVLÂNÂ TÜRBESİ

Hz. Mevlânâ’nın türbesi 6.500 m2’lik bir alan içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda büyük bir külliye görünümündeki bu alana üç kapıdan girilmektedir. Daha ön...

Soframızdaki gizli alkole dikkat!

Dr.Hüseyin Kâmi Büyüközer / GİMDES Başkanı Sadece şişedeki alkol zarar vermiyor. Yediğiniz ette, çikolatada, kahvede, kuruyemişte dahi alkol kullanılabilmektedi...

RİSÂLE-İ NUR’DAN VECİZELER Hazırlayan

Kelime-i ?ehadete Dair ا?شْه?دُ ا?نْ لا? اِلٰه? اِلاّ? اللّٰهُ [1]Yani: Hâlık ve Rezzak, ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat, onun elindedir. O hem Hakîm’...

DUÂDA TEVESSÜL

Sözlükte “bir aracı vasıtasıyla maddi veya manevi derecesi yüksek birine yaklaşmayı arzu etmek, iyi amellerle Allah’a yaklaşmayı ummak” anlamında ki ‘vesl’ keli...

DUÂ İKLİMİNE MUKADDİME

Bütün mevcudâtta sebeb-i medih ve senâ olan kemâlât O’nundur. Öyleyse, hamd dahi O’na aittir. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek med...

Hazret-İ Üstad ve Hayr’ul-Halefi’nin Tarihçe-i Hayatları

Rabbimize nâmütenâhî hamd ü senâlar olsun ki, yıllardır beklemekte olduğumuz Bediüzzaman Hazretleri ile Hüsrev Efendi Üstadlarımız’ın tarihçe-i hayatlarını geçt...

Uhud Gazvesi’nden Günümüze Dersler

“Hâlbuki (Uhud’da) iki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelenler, böylece Allah’ın izniyle olup, mü’minleri ortaya çıkarması içindi. Bir de münâfıklık edenleri...

Ve ölü balık dirilirken…

Denizin 61 metre altında (Kehf: 61) “Denizde bir iz bırakarak yolunu tutmuş” tular, öyle bir yol ki; sanki bir ölü balık gibi 300 yıldır uyumakta olan bir mille...

MISIR

Giriş Yazsısı: “Mısır, Nil’in bir armağanıdır” böyle demiş ünlü Yunan tarihçi Herodot.  7.000 yıllık kadim bir tarihi olan ülkenin yerleşimi, N...

Risale-i Nurlar’ı Neşredeceğim

Risale-i Nurlar’ı Neşredeceğim Ümid ediyorum ki Ahmet Ammar’ın kıssası yeni nesle bir model olarak anlatılır. O sadece bana ait değil artık. Gidişiyle ümm...

Modern Kadınlar

Kadın, ucuz tatminkâr özlemler, modern ölümsüzlük ve kaybeden tutku, sadakat ve zekânın türlü oyunları arasında sürüklenen bir mektuba dönüşüyor.

Üstad Hakkında Bilmediklerimiz-2

Hafızlığı Kardeşi Molla Abdülmecid hatıra defterinde şöyle der: “Kur’an-ı Kerim’i onbeş gün zarfında hıfzetti. Kamus-ul Muhitten altmış satırlık bir...

Bir sadakat abidesi: Ümmü Hani

İsmi hakkında muhtelif rivayetler olan Ümmü Hani’ye oğlu Hani’den dolayı bu ad verilmişti. Asıl ismi kuvvetli rivayetlere göre Fahite idi. Mekke’nin ileri gelen...

Şifrenizi mi unuttunuz?