84. Sayı: “Bediüzzaman Hazretleri’nin Stratejik Uygulaması Olarak Medresetü’z-Zehra Projesi”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

1435 hayırlı olsun!

1435 hayırlı olsun! Her devrin itibar ettiği metalar var; ‘bilgi’ bugünün en değerli cevheri ve sahip olmak için en çok mücadele edilen zenginlik.

EHLİ FETRETİN AKIBETi

“Biz bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap ediciler değiliz.” (Biz) müjdeleyiciler ve (aynı zamanda) korkutucular olarak nice peygamberler (gönderdik) ki, ...

Bedîüzzaman’ın stratejik uygulaması olarak Medresetü’z-Zehrâ projesi

Medresetü’z-Zehrâ, son yıllarda önemi daha iyi anlaşılan ve yüzyılın projesi olarak nitelendirilebilecek, temelleri çok sağlam bir yaklaşım ve birikime dayanan ...

İmansız bir hayat, hayat değildir

Ayet-i Kerime’de Cenab-ı Hakk, Habibi Hz. Muhammed’e (asm) hitaben: “Hevâsını (nefsânî arzularını) kendisine ilâh edinen kimseyi gördün mü? O hâlde (vazîfen sâd...

Gül’ün Gülü Hz. Fâtıma (r.a.)

Mekke sokaklarında büyük bir telaş ve üzüntüyle koşan küçük kız adeta uçarcasına Kâbe’ye ulaştı. Yaşından beklenmeyecek bir cesaret ve kuvvetle âhir zaman Nebî’...

Arnavutluk’ta helâl gıda fuarı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın katkılarıyla Arnavutluk’un Elbasan şehrinde Elbasan Müftülüğü ve Elbasan Belediyesi tarafından organize edi...

Balkanların Geleceğini Hep Birlikte İnşa Etmek

Balkanların Geleceğini Hep Birlikte İnşa Etmek Balkanlar denince,  tarihi, kültürel ve akrabalık bağlarımızın yoğun olduğu bir coğrafya akla gelmektedir.  Balka...

Zulme direnişin adı: R4bia

Mısır’da, darbe karşıtı direnişin merkezi olan Rabia Meydanı, direnişin ve mücadelenin sembolü haline geldi. Türkiye’de bir anda hızla yayılan ve ka...

ÜSTAD HAKKINDA BİLMEDİKLERİMİZ

Hizan Nahiyesi Tarihçi İdris-i Bitlisî “?erefname’sinde kaydettiğine göre, bu bölge halkı İslâmiyet’e dahil olduktan sonra, ibadet, zühd, salâhat ve takva...

Cennetle müjdelenen kutlu hatun: Hz. Sümeyye

Kaderine Hz. Yusuf’dan pay alan binlerce köleden yalnızca biriydi O da. Hürriyet onu terkedeli yıllar olmuştu.  Belki de alışmıştı artık. Oradan oraya sav...

Şifrenizi mi unuttunuz?