83. Sayı: “Alimin Ölümü Alemin Ölümü Gibidir”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Yeni Bir Dünya

Bildiğiniz gibi 3 Temmuz 2013’te Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yönetimine karşı bir darbe gerçekleştirildi.

Medreset’üz Zehra’dan Medinet’üz Zehrâ’ya

Bediüzzaman’ın hayalini kurduğu “Medrese’tüz Zehra” projesi aslında Endülüs’ün Medine’tüz Zehrası ile Mısır’ın Camiul Ezher’i arasında kurulmuş gerçekçi bir köp...

KUTLU YOLCULUK: HAC

Kuran-ı Kerim de Al-i İmran Suresi ayet:96-97 de, Muhakkak ki mübârek ve âlemlere bir hidâyet olarak insanlar için kurulan ilk ev (ilk ma’bed), elbette Me...

Balkan İşbirliği Projesi

Balkanlarla Sürekli İşbirliği ve Temas projesi Nisan ayında Balkanlarla olan ilişkilere ivme kazandırma amacıyla çok boyutlu ve çok yönlü olarak başladı. Geçen ...

Bizler yokluk karanlıklarından çıkarılarak hayat hakkı verilmekle insaniyet mertebesine yükseltilmişiz. Önümüze türlü türlü nimet sofraları açılmış. Bu nimetler...

Arnavutluk: Balkanlarin Kalbi

En ağır komünist diktatörlük rejiminden geçmiş olan Arnavutluk, günümüzde kendi ayakları üzerinde durabilmekte, fakat siyasi birleşme eksiği, ekonomik güçsüzlük...

ULUSLARARASI HELAL VE TAYYİB ÜRÜNLER KONFERANSI GİMDES’İN  ORGANİZASYONU İLE GERÇEKLE?Tİ 6.Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı, 7 Eylül 2013 ta...

ULUSLARARASI HELAL VE TAYYİB ÜRÜNLER KONFERANSI ARDINDAN

ULUSLARARASI HELAL VE TAYYİB ÜRÜNLER KONFERANSI ARDINDAN HELAL VE TAYYİB BİR YA?AM İÇİN HEP BİRLİKTE TEK SES TEK YÜREK!..

ULUSLARARASI 4.HELAL VE SA?LIKLI ÜRÜNLER FUARININ ARDINDAN.. Uluslararası fuar ve konferans  çalışmaları ile ‘TEK SES TEK YÜREK” birliğini hedefleyen GİMDES,  b...

Peygamberim

Peygamberim En güzel ahlâkla, nurla bezenmiş Din-i İslâm bir olup O’na özenmiş Küfrün ordusunu Kur’ân’la yenmiş Hakka yar, bana yar Peygamberim.

Yâ Allah

Yâ Allah Yer gök zikreder Hû Hû diye, Âlemlerin Rabbisin, yaratıcımız Sensin, Aşk ile geldik huzuruna, her gün beş vakitte,

Din Eğitimi Üzerine

Resûl-ü Kibriya Efendimizin (asm); “Çocuğun tertemiz fıtrat üzere yaratıldığı hâli, konuşma çağına kadar devam eder. Sonra anne –babası onu ya Yahudi ya Hıristi...

Yeni Yüzyılda İslâm’ın Sancağı: İttihâd’ı İslâm

Yeni yetişen genç neslin İttihâd-ı İslâm bilinci içinde olması, Kisra’nın saraylarının yıkılacağı, Avrupa’nın yaktığı 300 yıllık ateşin söneceği anlamına gelece...

Şifrenizi mi unuttunuz?