30. Sayı Kapağı
30. Sayı Kapağı

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Mayıs 2009 Sayımız

Mübarek Risâleler

Nûr-u Kur’ân’dan sızan mübarek Risâleler, Ervah-ı enbiyâyı (as) şâd ve handân ettiler! Hakk uğrunda kardeşler çekti nice çileler, Tevhidi, dost düşmana ne hoş b...

Helal gıda

Emülgatörler nedir? Emülgatörler; uçlarından birisi yağı seven (hidrophobic), diğeri suyu seven (hidrophilic) moleküllerdir. Yağın ve suyun iyi bir şekilde birb...

Günlerden Cuma. Yarenleriyle birlikte yola koyulan Kâinatın Efendisi Uhud yolunda. Uhud toprakları birazdan, tarihinin en kahraman ordusunu üzerinde taşıyacak. ...

İDSB Filistin Sempozyumu düzenliyor

Filistin meselesi, yaklaşık yüzyıllık tarihi, tarafları ve pek çok sorunun da mihrak noktası olması dolayısıyla günümüzün en önemli çatışma alanlarının başında ...

“Dünya Sevr (öküz) ve Hut’un (balık) üzerindedir”

Bilindiği gibi dinimizin temel kaynakları ‘Kur’ân’, ‘Hadis’ ve ‘Sünnet’tir. Bunlar da başlı başına bir ilimdir ve her biri kendi içinde pek çok sınıflara ayrılı...

Bedesten

1-Namaz, tuvalleri anlamlandırdı 2-“Kutsal Gizemler” belgeseli sizi şaşırtacak Namaz, tuvalleri anlamlandırdı ?imdiye kadar namaz farklı ortamlarda hep anlatıld...

Emr-i itibarî ve Kanun-u Emrî nedir?

www.risaleonline.com Emr-i itibarî ve kanun-u emrî kelimeleri, Risâle-i Nur’da cüz’î irâdenin mahiyeti ile ruhun mahiyeti gibi mühim iki mevzunun izahında birer...

Bilim-Teknoloji

Dünyanın ilk ‘İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ http://www.sunnetiseniyye.com http://cocuk.sonpeygamber.info Kartal Nebulası denilen bir yıldızdan çıkan s...

Mezhepler nasıl ortaya çıktı?

Mezheplerin nasıl ortaya çıktığını anlatmadan önce içtihad ve müçtehidin ne olduğunu izah etmek mecburiyeti vardır. Çünkü mezhepler müçtehidlerin içtihatlarıyla...

Sahibini bekleyen mekteb

Mülâkat: Zafer ?IK ve Hasan GÜZEL Kütüphanenin tarihçesi hakkında bilgi verir misiniz? Kütüphanemiz 20 Temmuz 1984 yılında faaliyete açılmış. Ama şimdi Süleyman...

Kur’ân’dan gelen hidayet nurunun doğduğu belde

Barla “Barla, ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risâle-i Nur Külliyatı’nın te’lif edilmeye başlandığı ilk merkezdir.

“Kur’ân yıldızlarına perde çekilmez!”

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ’NİN BARLA’YI TE?R?Fİ Barla, 1926’dan beri muazzez bir üstâda mesken olmuştu; bu zât Bediüzzaman Saîd Nûrsî Hazretleri idi. Aynı zamanda B...

Barla’daki Muvaffakiyetin Sırrı: İhlâs

ALLAH DİLERSE KUYULAR MİNAREYE DÖNER! Anadolu’nun en ıssız, en ücra yerlerinden bir yer… Dağların arasında mahrumiyet, kimsesizlik ve gurbet diyarlarından bir d...

Barla, nârdan nûra hicretin adıdır

Satırlar sayfalara, sayfalar külliyâta harf harf, kelime kelime nakşedilirken, dudaktan kalblere, kalblerden huzûra giden, nûr yolunun temelinin atıldığı yer ol...

Cennet bahçesi

“Bu dere bahçesi gibi, (Haşiye)şu Barla bağ ve bahçelerinin her birinin ayrı ayrı mâliki bulunduğu halde; Barla’da gıdası itibariyle ancak bir avuç ...

Barla’da yeşeren ‘fetih’ rûhu

İrfan Mektebi olarak ilk defa bir beldemizi kapağa taşıyoruz. Barla, 83 senedir devam eden mübarek bir hizmetin doğduğu yer olduğu için bunu fazlasıyla hak ediy...

Muhteşem Vuslat

Risâle-i Nur tarihindeki önemli buluşmalardan birisi belki de birincisi Bedîüzzaman Hazretleri ile Ahmed Husrev Efendi arasında Barla’da gerçekleşmiştir. Bu vus...

Nur’un İlk Kahramanları (1)

Bedîüzzaman Hazretleri Barla’ya sürgün edildiğinde yalnızlık ve kimsesizlik içindeydi. Allah bu gurbet içinde onun yardımına “elmas kalemli, cesedleri muhtelif ...

Tenteneli Perdeler

Yeryüzü beyaz kefenini yırtıp, kış mevsiminin şiddetli soğukları ve rüzgârları elini eteğini çekerken, bahar da nazlı bir gelin gibi süslenip resmigeçidini yapm...

Gelenek ve İman Arasında Söylem ve Eylem Tutarsızlığı

Cenâb-ı Hakka şükürler olsun ki, istatistiki verilere göre yüzde doksan dokuzu Müslüman bir ülkenin vatandaşıyız. Bu, hem şükredilecek hem de sevinilecek bir du...

Aşure

“Asûre” bölümüne siz de katkıda bulunmak isterseniz, asure@irfanmektebi.com eposta adresine çalısmalarınızı gönderebilirsiniz.

“Duânız olmasa Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?”

İtibar, değer, kıymet ve ehemmiyet gibi manaların iki farklı yönü bulunmaktadır. Biri dünyevî cihetidir ki, memur, amir, işçi, patron, doktor, mühendis ve benze...

Sağlık

Menüsküs SORU: Ben 25 yaşında bir erkeğim. İki ay öncesine kadar bir şikâyetim yoktu. İki ay önce top oynarken dizim zorlandı. Daha sonra hafif şişme oldu. O gü...

Tarih Penceresinden

Tarih Penceresinden Fatih Sultan Mehmed’in şehid edilmesi 29 Mart 1432’de Edirne’de dünyaya geldi. Babası Sultan II. Murad’ın Bursa’da inzivaya çekilmesi üzerin...

İstanbul’u fetihle dünya hayatında…

“İstanbul’u fetihle dünya hayatında yeni bir devir açan, şarka garba Kur’ân’ın bayraktarlığı vazifesiyle nur-u hidâyet, ilim ve fazilet ...

Şifrenizi mi unuttunuz?