78. Sayı: “Cern Deneyi: Esirin Zerresinin Keşfi Mi?”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Merhaba Ey Fetih Mevsimi!

Merhaba Ey Fetih Mevsimi! 1434’ün en bereketli mevsimine dâhil oluyoruz bu ayın 11’inde. 90 günlük ‘Fetih Mevsimi’ kapılarını açıyor bir kez daha; ihlâsla Nur’a...

Sen olmasaydın âlemi yaratmazdım

Peygamberliği bir yağmur gibi kabul edersek, onun menbaı Cenâb-ı Hak’tır. Havuzu âlemin kendisiyle iftihar ettiği Peygamberimiz (asm)dır. Ve o rahmeti âlemin bü...

Üç yüzlü dünya

Bereketli mahsuller alabilmemiz ve kârlı bir ticaret yapabilmemiz için dünyada; Bedîüzzaman Hazretleri dünyanın iç  yüzünü  tasvir etmiş ve “üç yüzlü”...

İhtiyarlık kemâlat mevsimidir

Günümüzde, pek çok kavram gibi “ihtiyarlık” kavramı da kökenindeki derin anlamları yitirmiş, kimi gâfiller tarafından hakaret ya da küçümseme anlamında kullanıl...

Osmanlı İmparatorluğu’nda hukuk sistemi

Osmanlı Devleti’ni altı asır boyunca ayakta tutan unsurların en başında kurmuş olduğu hukuk sistemi gelir. Bir devletin devam etmesi, halkı tarafından benimsenm...

Toplumun önemli bir kısmı gençlerdir. Eğer İslâm’ın verdiği terbiyeyi almayıp cehennem azabını hatırlamazlarsa dünyayı bir zindana çevirirler. Her tarafta hırsı...

Çocuğunuzun üstün zekâlı olmasını ister misiniz?

“Bir dil ne kadar fazla kelime ihtiva ederse o dili konuşan millet o derece “akıllı”, bir insan ne kadar fazla kelime bilir ve kullanırsa o nispette “zeki” olur...

Resul-ü Ekrem’in (asm) pek yüksek makamı

Hazret-i Resul-ü Ekrem (asm) Kur’an’ın, “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”(1) ifadesiyle herkese ve her şeye bakan küllî bir hayrı ve bir rahmet ...

Resûlullah’ı (asm) Sevmek

“O hâlde kim Allah’a ve Resûl’e itâat ederse, işte onlar; Allah’ın kendilerine nîmet verdiği peygamberler, sıddiklar, şehidler ve sâlih kimselerle beraberdirler...

Güzide bir yadigâr; dünya içinde dünya

Güzide bir yadigâr; dünya içinde dünya / Habib AKAL Ulu Câmi, Osmanlı Devleti’nin dördüncü hükümdarı Yıldırım Bayezıd tarafından mimar Ali Neccar’a 1396-1...

Beşinci dalda birinci meyveyi yerken… / Ahmet Sait NAS

Beşinci dalda birinci meyveyi yerken… / Ahmet Sait NAS Allah’ın bize vermiş olduğu sevmek duygusunu, mecazî aşk açısından düşünürsek anlarız ki bu kadar y...

Bahar Ve Haşir

Kur’an-ı Hakim, dört temel esas üzerine icazını beyan eder: Tevhid, Cenab-ı Hakkın varlığının ve birliğinin ispatı ve izahı, Nübüvvet, peygamberlik mevzuu, Haşi...

Bir saliha hanım: Ümmü Mabed

Tozu dumana katan rüzgâr şu kuraklığı da savurup götürseydi ya. Annelerin endişeli bakışlarını, çocukların açlıktan dökülen gözyaşlarını…  Sonraları Amu&#...

Şifrenizi mi unuttunuz?