77. Sayı: “İstikamet Yolunun Anahtarı”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat

“Ehl-i hak, öyle bir topluluktur ki kat’i delil ve burhanlarla Rableri katında hak olan yola kendilerini nisbet edenlerdir. O da ehl-i sünnet ve’l-cemaattir. Eh...

Bilinmeyen sırlı kutu: ‘atom’

Eylemsizlik ve tanecikli yapıda olma gibi özellikleri olan maddenin bir diğer özelliği de kütlesi ve hacmi olmasıdır. Diğer bir deyişle: kütlesi ve hacmi olan v...

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat itikâdı karargâhımızdır

İnsanoğlu, kendi gerçekliğini tanımadan, kendi kimliğinin ne olduğunu keşfetmeden ve keşfettiği bu kimliği ile şu kürre-yi arzda sabitkadem olmadan, hakikatin n...

Hz. Muhammed (asm) ve Eşitlik / İnsan Hakları

Toplum, zengin-fakir, kuvvetli-zayıf, efendi-köle gibi birçok sınıflara ayrılmış durumdaydı. Kadınlara değer verilmezdi. Köleler ve fakirler hor görülürdü. Bunl...

Bedîüzzaman Hazretleri’nin Kastamonu hayatına farklı bir bakış

Bedîüzzaman Hazretleri’nin hayatının da neredeyse 30 yılı sürgünlerde geçmiştir. Bu yazıda Kastamonu mecburî ikameti anlatılacaktır. 1936 yılının Mart ayında Be...

Hayattaki en sıkıntılı durumlardan birisi ülfet/alışkanlık olsa gerek. Bir işe yeni başladığınızda, bir şeyle yeni tanıştığınızda onun heyecanı tamamıyla sarar ...

Sabır

  Peygamberimizin (asm) şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Siz altınınızı (sahte mi, değil mi diye) ateşle kontrol ettiğiniz gibi, Allah da sizden birini ...

Bediüzzaman Hazretleri ve Ehl-i Sünnet İtikadı

Yüce Rabbimiz ezelî kelamında, Kur’ân-ı Kerim’in “müminler için doğru yolu gösteren bir hidayet ve bir şifa”(1) olduğuna tekrar tekrar dikkatlerimizi çekiyor. B...

Sultan Selim’e biat etmişim. Onun ittihad-ı İslâmdaki                  ...

Mübârek Emânetler

“Son Abbasî Halifesi Mütevekkil, Ayasofya Câmii’nin minberine çıkarak hilâfet makamını hak edenin Yavuz Sultan Selim olduğunu beyan eder ve sırtındaki hilâfete ...

Bedîüzzaman

Bedîüzzaman / Habib AKAL Bedîüzzaman ünvanını aldın hocalardan Elinde Kur’ân, yüreğinde îman sarsılmadan Dünya’ya meydan okudun korkmadan

?ükür / Yunus CO?AR Param yok, pulum yok, söyle neye şükredeyim, Bir külüstür arabaya, yapma dökme eve mi? Herkes lükste yaşarken, ben fakir, bîçâreyim… ?ükrede...

Şifrenizi mi unuttunuz?