75. Sayı: “Desise-i ?eytaniye”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Evliliklerde tehlike çanları mı çalıyor?

Bu ayki dosyamızda boşanma konusunu işledik. Boşanma oranlarında gün geçtikçe artan yükseliş sebepleriyle birlikte ele alınmaya ve irdelenmeye değer. Boşanma sü...

Resulullah’a biat eden birinci hanımefendi: Esma Binti Yezid

Resulullah’a biat eden birinci hanımefendi: Esma Binti Yezid Medine sokaklarında Resulullah’ın ayak seslerinin duyulmaya başladığı seneler. Mübarek ...

Boşanmanın tarihçesi

Boşanmanın tarihçesi Evliliğin sona ermesi durumu olan boşanma günümüzde yaygın olmakla birlikte eski çağlardan beri bütün toplumlarda görülmekte. Eskiçağda Asu...

Düşmanını iyi tanımak…

Düşmanını iyi tanımak… ‘Desise’; düzen, hile, entrika demek. ‘Desise yapmak’ ise hile yapıp aldatmak manasında. En desisebâz, en desisekâr veya en desiseci apaç...

Hidayet güneşi altında daima mağlup olan küfür ve teşvikçisi şeytan bin senedir âletlerini toplamış ve son asırda var gücüyle insanlığa hücum etmiştir. Bu hücum...

“ Sevgiden, tortulu bulanık sular arı-duru bir hale gelir. Sevgiden, dertler şifa bulur. Sevgiden, ölüler dirilir. Sevgiden, padişahlar kul olur.”

Beşinci Desise: Enaniyet

İmtihan gereği her insanda ene vardır. Dolayısıyla her insanın ona mağlup olma riski ve potansiyeli de vardır. Bu itibarla meseleyi başkaları üzerinden değil de...

Korkuyu yönetebilme sanatı

Korku, Cenâb-ı Hak tarafından insan tabiatına konulan güçlü ve önemli bir duygudur. Hayatı korumak, var olmak, ayakta kalmak ve varlığı devam ettirmek gâyesiyle...

Kadın beyinin izni olmadan dışarı çıkamaz. Evet, bilindiği gibi, eşlerin arasındaki itimat ve sadakat, saadet ve huzurun devamına vesiledir.  O itimat ve s...

Makam… Her insanda az çok bulunan arzulardan biri, belki önde geleni. İnsan önce kendini sevdi; sonra kendisiyle birlikte olana, olmasını arzu ettiğine yani mak...

KİTAPLARIN GÜCÜ?

İslâmi edebiyat nasıl olmalı? Müslüman yazar, bize İslâmi şeyler telkin edeceği zaman, bizim hissettiklerimizi hissetmeli, merakımızı tahrik etmeli, eğlendirmel...

Mısır’ın Manevi Büyükleri

Ümmü’d-dünya (dünyanın anası) diye isimlendirilen Mısır, yaklaşık yedi bin seneden bu yana yüzlerce kavmi, kabileyi ve milleti sinesinde barındırmış, birçok dev...

RİSALE-İ NUR’DA KAVRAMLAR-1: TEVHİD

Konu başlıkları; Tevhid nedir? Tevhid ilmi nedir? Tevhid İlminin Faydaları nelerdir? Tevhidin ispatı nedir?

Tembellik, Tenperverlik, Vazîfedârlık

“İnsî ve cinnî şeytanlar, İslâm, Kur’ân ve îman hizmetinde kalbi sarsılmaz, bağlılığı kuvvetli, samimî ve gayretli birini gördükleri zaman, bu şekilde hizmete b...

2012’NİN EN ÖNEMLİ KÜLTÜR HAREKETİ

Bazı farkındalıklar insan hayatında çok önemli olabiliyor. Son zamanlarda bu farkındalığı yakalayanların hayatında -çok şeyler değişti denecek- müspet gelişmele...

Aydın Veya Mütefekkir Kimdir?

Aydın Veya Mütefekkir Kimdir? / Gökşin CİHANGİRO?LU Yeryüzündeki hep mücadele eden iki silsileden birinin ucunu tutan felsefenin ürettiği tamamen dünyevî, çıkar...

Şifrenizi mi unuttunuz?