72. Sayı: “Hoşgeldin 1434”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Hoşgeldin 1434

Fetihler ve hüzünler ayı Muharrem geldi çattı yine…Miladi 15 Kasım’da Hicri 1434’e merhaba diyeceğiz.Bu şu demek: 1446 yıldır Muhammedi tebliğ...

Herkesin okuyabileceği kitap

Herkesin, her kitabı okuması mümkün müdür? Herhalde bu soruya evet cevabını verebilecek hiçbir kimse yoktur. Zira insanların hepsi okumayı bilmez. Okuma bilenle...

Yalan, Allah’ın kudretine iftirâdır

İşlenen bir suçun veya günahın, dünyevî cezasından kurtulmanın en alçakça ve en kolay yolu, yalan söyleyerek kendini aklamaktır.Başı sıkışan veya zor durumda ka...

İslam’da işçi-işveren münasebetleri

GİRİ?“İslâm iktisadının konularını iki safhada ele almak mümkündür. Birincisi “geçiş dönemi İslâm iktisadı”, ikincisi “ideal İslâm iktis...

İslâm ve felsefe (Târihî bir bakış)

İnsan bu kâinata gözünü açtığından itibaren kendi mâhiyeti, çevresi ve yaşamın gâyesi üzerinde düşünmeye başlamıştır. Kendi aklına dayanarak ürettiği düşünceler...

Günah bağımlılığı

Yusuf telefonun sesinden irkilmesiyle gözlerini zor da olsa açmayı başardığında, saat gecenin yarısını geçmek ile geçmemek arasında kıvranıyordu.

Mescid-i Nebevî

Mescid-i Nebevî’nin inşâsına,Peygamber Efendimizin (asm)Medine’ye hicretiyle birliktebaşlanmış ve kısa müddette bitirilmiştir.İnşasında Resûlullâh(a...

Bediüzzaman’ın seyyidliği

Bediüzzaman Hazretleri, Resul-üEkrem (asm)’ın mübarek neslindengelen bir seyydir ve Âl-iBeyt’e mensubdur.

Şifrenizi mi unuttunuz?