73. Sayı: “Hizmetkâr Liderler”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Kur’ân ve kâinat kitabındaki şifre: Tevâfuk

Risâle-i Nurların tevâfuklu yazılması Kur’ân’ın da tevâfuklu yazılabileceğini göstermiştir. Tevâfuklu risâlelerin yazılmasından sonra dikkatler Kur’ân’a yönelir...

Yeni yıldan neler bekliyoruz?

“TEMİZ VE PAK BİR ÇE?ME” Her devrin itibar ettiği metalar var; ‘bilgi’ bugünün en değerli cevheri ve sahip olmak için en çok mücadele edilen zenginlik.

Osmanlıca erken dönemde öğrenilmeli

Osmanlıca, Türklerin Müslüman olduktan sonra kabul ettikleri yazı dilinin adıdır. Asırlar boyu devletin şekillenmesinde ve devamında hep bu yazı var olagelmişti...

Haşir meselesi ve üç kıssa

Yakın bir zamanda, henüz otuzlu yaşlarda hayata gözlerini yuman bir arkadaşımın cenazesine iştirak etmiştim. Kefenleme ve diğer işler yerine getirildikten sonra...

Bir sûre ve düşündürdükleri

Sûrenin sonlarına doğru müşriklerden ve bunların yakın bir zamanda bozguna uğratılacaklarından, kıyametten, cehennemden, her şeyin bir takdirle yaratıldığından ...

İdarecilikle ilgili kitaplar İslâm târihinde idarecilikle (yönetimle) ilgili kitaplar ilk yüzyıllardan itibaren yazılmaya başlanmıştır. Dört halife döneminden h...

Geçmişinden kopuk milletler başkalarını taklit etmeye mahkûmdur

Doç.Dr. Ömer İ?BİLİR ile Mülakat Mülakat: Ercan KÖKSAL Doç. Dr. Ömer İşbilir, kendisini medeniyet dilimiz olan Osmanlı Türkçesi eğitimine adayan ve bir medeniye...

Küfrün temel taşını yerle bir eden eser

“Tabiat Risalesi” Bediüzzaman Hazretleri 1922 Kasım’ında Ankara’ya gittiğinde müdhiş bir dinsizlik fikrinin meclis içinde gizliden gizliye çalıştığını ve imanın...

EL-KARİB

Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer. Ayet ve hadislerde zikredilen El-esmaü’l-hüsna, Allah’ın nasıl bir varlık olduğunun, O’nun ...

Erkeğin Ve Kadının Evlilikteki Hakları

Taberanî’de Temim-i Dari’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz(asm):  “Erkeğin kadına olan hakkı; onun yatağını terk etmemek, yeminini yerin...

Efendim! Eğlâlim… Hoşgeldiniz, ne hoşluklar getirdiniz… Bilseniz. Gözüme nur, yaralı gönlüme sürur…

Kefenini sırtında taşıyan hanım: Rabia’tül Adeviyye

Sizlerle kutlu hanımları işlediğimiz bu sayıda benim hayatımın yıldızlarından Rabia’tül Adeviyye hatunu paylaşmak istiyorum.

“Mavi Marmara hala seferde…”

İslam tarihinde mübarek hanımları ele aldığımız bu sayımızda ‘Cennetle Müjdelenen Dört Hanım’ başlığı altında Hz. Fatıma ile başlayıp, Hz. Meryem, Hz. Hatice ve...

Hz. Hatice, Ayşe ve Fatıma validelerimizin hayatlarından… 

Kadın her dönem ve asırda kişilik ve karakteriyle tarih sahnesinde bazen bir gölge, bazen bir kahraman, bazen değersiz bir metaa veya köle muamelesi görmüş ve y...

Şifrenizi mi unuttunuz?