69. Sayı: “Rahmet Mevsimi”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

1433 Ramazan-ı ?erifine 69. sayımızla birlikte vâsıl olduk çok şükür…Binlerce sayfa telif ve araştırma neşrettiğimiz İrfan Mektebi vesilesiyle, ilim dünya...

Örnek Nur Talebesi Husrev Efendi

Husrev Efendi, Risâle-i Nur hiz­me­tine intisap ettikten ve Bedî­üz­zaman Hazretleri ile tanıştıktan sonra, çok kısa bir zamanda Nur hizmetinde fevkalâde terakk...

Sâbikun bi’l-hayrat

Âlemlerin Rabbi olan Allah (cc), tevhid inancını dünya var oldukça muhafaza edecek olan Habibi Peygamber Efendimiz (asm)’in ümmeti için şöyle buyuruyor &#...

Mescid-i Hayf

Mina’da birinci cemrenin (küçük şeytan) hemen yakınında yer alan Mescid-i Hayf, Peygamber Efendimiz’in (asm) Veda Hac­cı’nda çadır kurduğu ve ...

Ehl-i îmanı birbirine bağlayan nurânî râbıtaları bilmemek ve meslek ve meşreb taassubu

Bedîüzzaman Hazretleri, bütün hayatı boyunca mü’minler arasındaki bağların güçlenmesi için çalışan bir İslâm kahramanıdır. O, “Hep birlikte Allah...

İslâm Dünyası’nın birlik noktasında mevcut hâli

Bu sunumda İslâm âleminin yakın geçmiş ve günümüz problemleri incelenecek, problemlerin dikkatlice tahlili için çalışılacaktır. Çalışmamız aşağıdaki beş başlıkl...

Şifrenizi mi unuttunuz?