118. Sayı: “Millet Kazandı: Yeni Bir Çağ Başlıyor”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

MUSTAFA YILMAZ Osmanlı hat Ekolü’nin kurucusu olan Hat­tat ?eyh Hamdullah Efen­­di ay­nı zamanda okçuluğu ile de meş­hur­dur. İsmin başında bulunan ?eyh sıfatı,...

Münazarât Ekseninde Siyasal ve Sosyal Tahliller

MUSTAFA TOPÖZ Âmiriyet ve Memuriyetin İslâm’daki Yeri (2) Dindar Olmayan Siyasîlere Bakış Açısı İslâm’ı delilsiz, tahkiksiz ve yüzeysel bilen siyasîlere karşı b...

“Hazm Olmayan İlim, Telkîn Edilmemeli”

MUHLİS KÖRPE Bediüzzaman Hazretleri burada tarih boyunca birçok kötü sonuçları veren önemli bir konuya değinmektedir. O konu da liyakatsiz ve ilimden yoksun ola...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 9

MUHAMMED AYDIN Hutbe-i ?âmiye Özeti (2) Geçmişte İslamiyet’in Yayılmasına Sekiz Engel Geçmiş zamanda İslamiyet’in yeryü­zü­ne yayılmasına sekiz dehşetli en­gel ...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Bedîüzzaman Hazretleri’nin Tevafuklu Kur’ân Yazdırmaktaki Gayesi Üstâd Hazretlerinin Tevafuku Kur’ân’ı yazdırmaktaki en mühim maks...

Millet Kazandı: Yeni Bir Çağ Başlıyor

TRD. DOÇ. DR. AHMET HÜSREV ÇELİK Kaderi Birbirine Bağlı Coğrafyalar Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın kavuştuğu, insanlık tarihinin başladığı, semavi dinin yeryüzüyle ...

Editörden

METİN UÇAR Lâ Gâlibe İllallah Allah’ım! Biliyoruz ki dünya imtihan meydanıdır. Biliyor ve inanıyoruz ki Sen kullarına kaldıramayacakları yükler yüklemezsin.

Besmelenin Sırrı 9

MUAMMER YANIK Birinci Söz (9) İslamiyet’in ve sünnet-i seniyenin en deruni ve gizli manası bizi böylelikle ta Esma-i İlahiye ile sıfatlanmak ve boyanmak manasın...

Risale-i Nur’u Anlamada Manevî Cihet

İDRİS TÜZÜN “Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir.” Bediüzzaman Said NURSİ (ra...

Kurban Allah’a Yaklaşmak, Kardeşlerimizle Birlikte Bereketi Hissetmektir

Kardeşliğin ve bereketin vesilesi olan Kurban bayramına yaklaşıyoruz. Kurbanların samimiyeti Allah’a ulaşırken, bereketini kardeşlerimizle birlikte yaşamak için...

Sadakat ve İhanet

ARİF EMRE GÜNDÜZ Sadâkat, lügatte kendisine iyilik edene, lütufta bulunup koruyana minnet ve şükran duyguları ile bağlanma, bu bağlılığa yakışır şekilde davranm...

Ömer Halisdemir’e Mektup!

ENES KARA Ankara Kızılay’da nöbet için beklerken Metro Camiinde yatsı namazı kılarken birden kalbime geldin; namazda bir türlü aklımdan çıkmadın, içimden şu sat...

15 Temmuz: Müslümanlar Kardeştir!

METİN UÇAR İslam Dünyası Türkiye’nin Yanında! 15 Temmuz gecesi Hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde Türk Milleti menfur bir darbe girişimi ile kar...

Küçük Çocuk

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde okula giden bir küçük çocuk vardı. O küçücüktü ve okul da koskocamandı. Ve kü...

Kurban ve Çocuk

PEDAGOJİ DERNE?İ Çoğumuzun, çocuklukla ilgili önemli hatıralarında bayramlar büyük yer tutar. Bayram kimi zaman hediye, kimi zaman harçlık bazen de kavuşmaktır....

Nurdan Ölçüler 9

ZAFER ZENGİN Keyfiyet-Kemmiyet Geçen sayıda Hz. Üstad’ın hayatı boyunca keyfiyetli talebe yetiştirme gayretine dikkat çekmiştik. Bu yazımızda, bu düsturun önümü...

Yeşil Çay ve Obeziteye Etkisi

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Selamünaleyküm, kıymetli İrfan Mektebi okurları! Bu ayki yazımda yeşil çay ve obeziteye olan etkisinden bahsetmek ist...

Şifrenizi mi unuttunuz?