114. Sayı: “Gençlerimizi Farkedelim!”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Renk ve Desen Cümbüşü İçerisindeki İznik Çinisi

MUSTAFA YILMAZ Dünya sanat tarihi içinde çok önem­li bir yeri olan Türk çini sanatının geçmişi VIII. ve IX. yüzyıllara, ilk Müslüman Türk Devletini kuran Kara­h...

“Mübtıl, Bâtılı Hak Nazarıyla Alır”

MUHLİS KÖRPE İnsan, en saygı değer, en hürmete layık, en aziz ve en muhterem bir varlıktır. İnsanlık cevheri itibarıyla daima hakkı satın almak ister. Her zaman...

ZAKİR ÇETİN Her şey ya hakikat noktasında özü itibariyle güzeldir, adalet-i İlahi gibi. Veya varlığı ve zatı itibarıyla güzeldir; iman, nur ve rahmet gibi. Veya...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Ehl-i Kemâlin Huzuruna Yürüyerek Gidilir 1931 senesinde Hüsrev Efendi, Bedîüz­zaman Hazretlerine gönderdiği ve ce­vaben aldığı mektuplar üzeri...

Editör’den

METİN UÇAR Ne Ekersek Onu Biçeceğiz! Çiftçinin tohumla ilişkisi gibidir, gençle yetişkinin muhataplığı. Zahirde bakıldığında küçük, kuru bir odun parçası tohum....

Gençlerimizi Farkedelim!

DR. AYHAN MİRZA İNAK Her cevher, içinde mücevher gizler! Bir gence yönelik bakışımızın, tutumumuzun; o gencin geleceği hakkında ne kadar etkili ve belirleyici o...

Medeniyetimizin Yeniden İhyasında Görev Alacak Yeni Bir Gençlik

SANCAKTEPE BELEDİYE BA?KANI: İSMAİL ERDEM | MÜLAKAT: YUSUF IRMAK İrfan Mektebi Dergisi olarak bu ay gençliğin niceliğini konuşalım, tartışalım istedik. Bu bağla...

Çocuklarda Sıkça Karşılaşılan Yeme Problemleri

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Bu ayki yazımda çocuklarda karşılaşılan yeme problemleri üzerinde durmaya devam edeceğim. Annelerden bana gelen şikây...

Bir Deneme Yazısı: Sosyal Medyada Tebliğ

SERHAD AYDO?DU Rahman Rahim olan Allah’ın ismiyle İngiliz müsteşrik Sir Arnold “İntişar-ı İslam Tarihi” kitabında İslam’ın yayılışını araştırmış ve sonuç olarak...

Bilgisayarın ve İnternetin Zararları

PEDAGOJİ DERNE?İ Aileler ilk önce çocuklarının bilgisayarı öğrenmesini keyifle izler ve bununla gururlanır. Sonrasında evde dağıtan ve koşturan bir çocuk yerine...

Hastalığı Doğru Teşhis Etmek

YUSUF KARA Yıllar önce Amerika’da katıldığım İslami bir sempozyumda önemli bir konuşmacı şunları söylemişti: “Bazı gençler bana geliyor, imana dayanan bir...

Nurdan Ölçüler 5

ZAFER ZENGİN Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri (5) Nurdan Ölçüler’in bu bölümünde, Risale-i Nurlara hizmet etmenin dünyevi ve uhrevi neticelerini ele alacağı...

O Sevmeler Sevme Değil

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ Terapi taleplerine çoktandır olumsuz cevap veriyordum. Gelen talepleri nazikçe geri çevirmek zorunda kalıyordum. Yoğu...

Temsil Dürbününün Sırrı

ARİF EMRE GÜNDÜZ “Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgârla eğilir (fakat yıkılmaz). Rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o da bela ve musibe...

Besmelenin Sırrı 5

MUAMMER YANIK Birinci Söz (5) Hâlbuki bu cevabın hiçbir bilimsel yanı yoktur. İçlerinden çıkamadıkları zaman: “Bir şekilde olmuş biz oluşunun devamını konuşuruz...

Münazarât Ekseninde Siyasî ve Sosyal Tahliller (2)

MUSTAFA TOPÖZ Hükûmetleri Değerlendirmede Ölçü Hiçbir eksiği ve kusuru olmayan mükemmel bir hükûmet talep etmek, imkânsızı talep etmek demektir. İmkânsızı talep...

Barbarlıklar Yarışı

YRD. DOÇ. DR. AHMET HÜSREV ÇELİK “…………..Bil ey ikinci Avrupa! Sen sağ elinle sakîm ve dalâletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup ...

Sultan İkinci Mehmed henüz yedi yaşlarında iken hocası Molla Ak ?emsüddin kulağına eğildi ve başarının en önemli kuralını fısıldadı: “Hedefini tespit etmelisin....

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 5

MUHAMMED AYDIN 11. LEM’A Risalenin İsmi/İsimleri: Mirkatü’s-Sünne ve Tiryâk-ı Marazü’l-Bid’a, On Birinci Lem’a, Beşinci Lem’a Telif Tarihi ve Yeri: 1933 (t...

Hicretin Gölgesinde Bir Genç

ÖMER DÖNGELO?LU Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bir gün Mescid-i Nebevi’de oturuyordu. Kapıda bir genç ama üstünde doğru dürüst elbise yok. Altına peştemal gib...

Şifrenizi mi unuttunuz?