108. Sayı: “Risale-i Nur’un Milli Kültürümüzün Muhafazasındaki Rolü”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Evlilikte Kişisel Algı ve Geleneksel Bakış

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ Ruhlarınızı hikmetli sözlerle dinlendirin. Çünkü beden yorulduğu gibi, ruh da yorulur. (Hz. Ali) Hayat öyle ki yaşadı...

Çocuğunuzun Üstün Zekâlı Olmasını İster misiniz?

FATİH TÜZEN Eğer isterseniz çocuğunuza çokça “Kelime” öğretin. Üstün zekâlı çocukları, diğer çocuk­lar­dan ayıran en mühim özellik, onların akranlarından daha f...

Evlâd kokusu, cennet kokusudur.(Kenzü’l-İrfân; 339/847) Çocuk bulunmayan evde bereket yoktur.(Kenzü’l-İrfân; 338/844)

Kafamızı Karıştıran Sorular ve Cevapları

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Merhaba irfan mektebi okurları… Bu ayki yazımda çok sık cevapladığım birkaç sorunun cevabını paylaşmak istiyorum…

Osmanlı Devleti Başkentleri 3

MUSTAFA YILMAZ İstanbul Osmanlı’nın III. Başkenti (1453-1923) Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye, 1299-1923 yılları arasında varlı­ğını sürdürmüş bir Türk–İs­lâm devle...

İyilik İçin Yollardaydık

MÜCAHİT ÇİÇEKSOY Kurban, paylaşmanın ve kardeşliğin en cismani bir şekilde vücut bulduğu ve dostlukların pekişmesine vesile olan ibadet.

MUHLİS KÖRPE Bediüzzaman Hazretlerinin telif ettiği Ri­sale-i Nur külliyatına bakıldığında Hz. Pey­gambere (sav) iman etmeyen kişi­nin ebedi saadete ermesinin m...

ADL İsminden Yansıyanlar 5

İDRİS TÜZÜN İnsan Vücudunda Sıhhat ve Denge (1) İnsan vücudundaki organlarda ve organların çalışmalarında da mükemmel bir denge görülmektedir.

Gel Ey Gülün Diğer Adı…

NECATİ İLMEN Senin olmadığın semtler isyan,Kalabalıklar kuru, gülücükler sahte…Bakışı bulanıktır vicdanların.Sensiz tadı yok ürkek bakışların, maskeli âşıkların...

İslam Dünyasının İzdüşümü: Filistin Sorunu

DR. AHMET HÜSREV ÇELİK Tüm İslam Dünyasının Mescid-i Aksa’ya olan kurumsal ve duygusal bu aidiyetlerinin bir neticesi de “Mescid-i Aksa veya Kudüs veya Filistin...

Biz Kendimize Çeki Düzen Verdiğimiz Zaman…

Hülagü 1255’te ağabeyi Mengü Han tarafından Ortadoğu’da henüz ele ge­çi­ril­memiş toprakların ele geçirilmesi için görevlendirilir. Hülagü, 1258 tari­hinde Bağd...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Emir Sultan Camii Emir Sultan Camii, Sultan Yıldırım Ba­yezid’in kızı ve Emir Sultan Hazretlerinin eşi Hundi Fatma Sultan tarafından 15. asır ...

Risale-i Nur’un Millî Kültürümüzün Muhafazasındaki Rolü

MUSTAFA TOPÖZ Risale-i Nur’un önemli bir vazifesi, iman ve Kur’an hakikatlerini çok kuvvetli delillerle ispat edip neşretmek ve bütün inkâr fikirlerini iptal et...

Geleceğin Suçlusu Nasıl Yetiştirilir?

PEDAGOJİ DERNE?İ Haber bültenlerinde sıklıkla karşılaştığımız şiddet olayları, özellikle de çocuklara yönelik işlenen suçlar hepimizi derinden üzmektedir. Bu ha...

İngiltere’de İslam 2

HAMZA BERAT İngiltere’de Risale-i Nur ve Te’siri Risale-i Nur, imanları tamir ediyor ve hakikatleriyle bütün dünyada  gönülleri aydınlatıyor. T...

Bahtiyar Genç: Ahmed Ammar

CELİL AKAR Dünya bir misafirhanedir. Dünyaya gelen her insan bu misafirhanede belli bir süre bulunur ve misafirlik süresi sona erdiğinde asıl memleketi olan ahi...

18. Lema, Hz. Ali ve Cebrail (as)

İDRİS FERİD Üstad Bediüzzaman’ın Risale-i Nur Külliyatın’da 18. Lema adlı risalede Hz. Ali’nin Ercuze denilen bir şiirinden bahsedilir. Bu şiirde Hz. Ali, Cebra...

O “Değer” (asm) Hayatımızda Olamadan Başka Değerler Aranır mı?

İBRAHİM SARITA? Değer arayışı, doğruluğu ve güzelliği arama teşebbüsü olmalıdır. Bu  arayışta medeniyetimizde izleri ve eserleri bulunan manevi alan ve tes...

Dava Adamı Olmanın Önemi

ZAKİR ÇETİN Varlıkların en şereflisi olma özelliğine sahip olan insanın vasıflarının her birisi cüz’i olduğundan birçok işi bir arada yapamaz. Bir anda ancak bi...

İnsan Ancak Diliyle Kaimdir

TYB ONURSAL BA?KANI: MEHMET DO?AN Bir milletin öyle 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 10 yıllık mazisi olmaz. Yüzlerce, binlerce yıllık derinliği olur. Biz de öyle ...

Şifrenizi mi unuttunuz?