60. Sayı: “Hafızanın Yeniden İhyası: Yazı Ve Dil”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

O’nun (asm) ahlâkı

Peygamber Efendimiz (asm), Kur’ân ahlâkını hayâtına her cihetle ve noksansız  tatbik  etmiştir.  İşte  Ashâb-ı Kirâm aracılı...

Risâleler niçin el yazısıyla neşredildi?

Bedîüzzaman  Hazretleri’nin  Isparta’ya sürgün edildikten sonra telif ettiği ilk eseri, Haşir Risâlesi olmuştu. Bu risâleyi, 1928 yılında İstanbul&#...

اًقوُه?ز ?نا?ك ?لِطا?بْلا ?ّنِإ ُلِطا?بْلا ?ق?ه?ز?و ُّق?ْلا ءا?ج ْلُق?و” (Habibim Yâ Muhammed!) Yine de ki ‘Hak geldi, bâtıl zâil oldu! ?übhe-s...

O’nun (asm) ahlâkı

Peygamber Efendimiz (asm), Kur’ân ahlâkını hayâtına her cihetle ve noksansız  tatbik  etmiştir.  İşte  Ashâb-ı Kirâm aracılı...

Risâleler niçin el yazısıyla neşredildi?

Bedîüzzaman  Hazretleri’nin  Isparta’ya sürgün edildikten sonra telif ettiği ilk eseri, Haşir Risâlesi olmuştu. Bu risâleyi, 1928 yılında İstanbul&#...

Hafızanın Yeniden İhyası “YAZI VE DİL”

Osmanlıcayı öğrendiğimizde bunun bize dönüşü  ne şekilde, nasıl olacak?  “Bir kere kelime dağarcığımız genişleyecek. Siz bugün sıra-dan okumuşların öğrene...

اًقوُه?ز ?نا?ك ?لِطا?بْلا ?ّنِإ ُلِطا?بْلا ?ق?ه?ز?و ُّق?ْلا ءا?ج ْلُق?و”(Habibim Yâ Muhammed!) Yine de ki ‘Hak geldi, bâtıl zâil oldu! ?übhe-si...

Şifrenizi mi unuttunuz?