59. Sayı: “Husrev Efendi’nin Kalemi: Kur’ân’ın Altın Bir Anahtarı”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Duamız: ebediyet

Dinimizde inanmamız emredilen altı temel unsurdan bir tanesidir, öldükten sonra dirileceğimize, Cennet ve Cehennem’e inanmak. ?manımızın öylesine temeli v...

Ölümden ürküp duvarın arkasına gizlenenler

Gözde bir üniversitede ve güzel bir bölümde eğitim alan ve çok kitap okuyan, fakat âhiret inancı olmayan bir öğrenciye annesinin de bulundu-ğu bir iş ortamında ...

Haşir risalesinin serüveni

Kuş uçmaz, kervan geçmez deni-len bir yer: Barla. Kendilerini rejim muhâfızları görenler, böyle tanımlamışlardı bu yeri. Açık hapishane görmüşlerdi ve tecrid et...

Bir olay, bir hatıra ve netice

Tebük Seferi, Peygamber Efendimiz’in (asm), ?am’da toplanan kırk bin kişilik Bizans ordusuna karşı Medine’den Tebük’e kadar sevk ettiği ...

Haşir ve Âhiret hayatı

بِسْمِ اللّهِ الر?ّحْم?نِ الر?ّحِيمِ و?ض?ر?ب? ل?ن?ا م?ث?لًا و?ن?سِي? خ?لْق?هُ ق?ال? م?نْ يُحْيِي الْعِظ?ام? و?هِي? ر?مِيمٌ قُلْ يُحْيِيه?ا ال?ّذِي أ?نش?أ?ه?ا أ?...

Osmanlı devletinde askeri imamlar

Osmanlı Devletinde; Kara ve Deniz kuvvetlerinde askerleri dînî konularda aydınlatmak, morallerini yüksek tutmak ve harp esnasında onlara cesâret vermek için gör...

Haşir ve Ahiret Hayatı

HA?RCesetler üst üste hep deste desteDudakta ölüm melodisi bir garip besteHer tarafta bir sessizlik, koyu bir sükûtİşte her şey, her şey o ilâhî seste.Zakir YIL...

Okullar için tatil bitti. Yeni ders yılı başladı.İrfan Mektebi ise hep açıktı; daima da açık olmakzorunda.59. sayımıza ulaştık bu ay; gelecek ay 60. sayımızlabe...

İlimsiz olmaz

Yüce dinimizde ilmin önemi o kadar büyüktür ki Kur’ân’ın 750 yerinde ilim kelimesi türevleriyle beraber geçer. Bununla birlikte ilme götüren okumak,...

Haşir risalesindeki temsilî hikâyenin sırrı

Günlük hayatta, muhatabımızı ikna etmek için kullandığımız metotlardan biri de temsil vermektir. “Sana bir misal vereyim” ya da “Temsil olarak...

Şifrenizi mi unuttunuz?