58. Sayı: “Haşir Ve Ahiret Hayatı”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Door of Hope: Umut Kapısı

Nefes alıyorsak umut var demektir, derler. Evet, umutlar hayatla başlar, hayat ise umutla devam eder. Umut kapısı yazılı bir levha var, bilmem bilir misiniz? Bi...

Endülüs

Peygamber Efendimiz’den (asm) sonra yaklaşık otuz sene devam eden halifeler döneminde Arab Yarımadası’nın dışında çok sayıda fetih gerçekleştirilmiş...

?efaatin kelime mânâsıSeyyid ?erif Cürcânî, Târifat’ta şöyle der: ?efaat, hakkında cinâyet -büyük bir cürüm- vukû bulan günahların affını istemektir.

Ölüm var ölüm

İhtiyar olan veya ihtiyar olmadığı halde hayat tecrübesi fazla olan insanların, tecrübelerinden istifâde edebilmek amacıyla zaman zaman dizlerinin dibine çöküp ...

İnaç ve ümit

Üstü başı yırtık pırtık, eski ve döküktü. Etrafına yalvaran nazarlarla bakıyor, “Sadaka, bu fakire bir sadaka… Ne olur acıyın… Bir ekmek paras...

Husrev Efendi’nin kalemi: “Kur’ân’ın altın bir anahtarı”

Bedîüzzaman Hazretlerinin hayr-ul halefi olan Ahmed Husrev Altınbaşak Hazretleri, 24 Temmuz’da Konya Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir sempo...

Rüzgâr

1432 Ramazan-ı ?erifine “elveda” dedik.?imdi, biriktirdiğimiz enerji, harmanladığımız manevî gıdalarla yeni senenin yoluna revan olacağız. Bu ay, ma...

Bedîüzzaman Hazretlerinin hayr-ul halefi olan Ahmed Husrev Altınbaşak Hazretleri, 24 Temmuz’da Konya Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir sempo...

Husrev Efendi ve diğer Nur Talebeleri

Ahmed Husrev Efendi, 1931 yılında Risâle-i Nur`a talebe olmuştur. Talebe olmasından iki ay evvel, Üstad Bedîüzzaman`ın tabiriyle, Risâle-i Nur talebeleri içinde...

Ahmed Husrev Efendi’nin manevî şahsiyeti

Bedîüzzaman Hazretleri, İslâmiyet’in gurbete düştüğü bir zamanda geldi. Çorak bir zeminde hizmet etti. Nefsiyle daima mücadele etti. Sıkıntının her rengin...

Şifrenizi mi unuttunuz?