55. Sayı Kapağı
55. Sayı Kapağı

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Haziran 2011 Sayımız

Ezber bozmanın zamanı geldi mi?

Her sene olduğu gibi, âdet-i İlahî işliyorve yine Haziran ayına ulaştık. Haziranayı memleketimiz için önemli olagelmişbir aydır.

Kıbrıs’ın Mânevî Sultanı; Hala Sultan (ra)

Hazrec kabilesinin Beni Neccar koluna mensuptur. Babası Milhan İbn-i Hâlid, annesi Müleyke binti Mâlik’tir. Ümmü Hiram (ra), Hz. Enes B. Malik’in (r...

Müsbet ilimlere/fenlere kısa bakış – 2

“İnsan vücudu gıdadan enerji çıkarmaktaçok verimlidir. Tüketilen gıdada mevcutkimyevî enerjinin sâdece %5’i atık olur. Buistihsal edilen enerjinin ç...

Dînin medâr-ı iftihârı: Fahreddîn-i Razî

‘Karıncayı emirsiz, arıları ya’subsuz bırakmayanKudret-ı Ezeliye; elbette beşerinebisiz bırakmaz.

Asr-ı Saâdette İlim Meclisleri

Hz. Âdem’den (as) kıyâmete kadarkiilim meclislerinin şâhı, herhaldeasr-ı saâdette PeygamberEfendimiz’in (asm) sohbetleriylenurlanan ve şenlenen mecl...

Dünyadaki cennet bahçeleri: “İlim meclisleri”

Bütün zamanların ve mekânların en büyük şahsiyeti Hz. Muhammed (asm)’dır. O’nun büyüklüğünü anlamak ve O’na tâbi olup yolunda gitmek için O zâ...

İlham-ı İlâhî

Günümüzde pek çok kimselerinÜstad Bedîüzzaman’a yerli yersiz hücumettiklerini uzun zamandan berigörüp duyuyoruz.

Ülfet ilim midir?

İLİM: Muhakkik kelam âlimlerine göre ilim, sâhibine herhangi bir durumun, ne şimdi ne de gelecekte aksi muhtemel olmayacak bir biçimde açığa kavuşması niteliğid...

Risâle-i Nur’dan istifâdede ilmî müzâkerelerin rolü

komşuİlimmeclislerini cennet bahçelerinebenzetiyordu Resûl-i Ekrem (asm) Efendimiz.Cennet bahçelerine uğramalarınıve meyvelerinden istifâde etmelerini tavsiyeed...

Arzdan arşa mukaddes yolculuk:Miraç

Miraç mûcizesi, Hicretten 1,5 seneönce, Receb ayının 27. Gecesi, Resûlullah(asm) Mekke’de iken gerçekleşmiştir.

Şifrenizi mi unuttunuz?