52. Sayı Kapağı
52. Sayı Kapağı
52. Sayı Fihristi
52. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Medrese, mekteb ve tekke

BED?ÜZZAMAN’IN YETİ?Tİ?İ ÇEVREDE EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPI Avrupa’da gelişen kültürel faaliyetler, Osmanlı’yı etkilese bile Üstad’ın bulunduğu doğu kesime henüz...

Zamanın Bedîüzzamanı

Bazı şahsiyetler vardır, sır gibidir.Zamanla anlaşılırlar. Günler, aylar, yıllar, asırlar onları tüketemez.Zaman şerhini yapsa da günden güne, lâkin bit(irile)m...

Mahkeme müdâfaalarında Bedîüzzaman Hazretleri

Bedîüzzaman Hazretleri hicrî 14. asırda yaşamış büyük bir islâm âlimidir. Ehl-i sünnet itikadını muhâfazaya çalışan son devrin en mühim simalarından biridir.

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye gerek Osmanlı Devletinde gerekse islâm âleminde ortaya çıkan dinî meselelerin halledilmesi ve İslâm’a yapılan hücumlara gerekli cevapl...

Hayal gemisinde üç sahne

Yazmasam unutacaktım. Utanacaktım sonra, yazmasam.Ne kolay geliyor insana masa başında oturup bir mâziyi sorgulamak! Ya alkış ya nefret! Uzaktan ne de hoş geliy...

Bedîüzzaman (rh) hakikatleri neden tekrar tekrar anlatır?

Bir duvar örülürken mutlaka görmüşsünüzdür; usta elindeki projeye göre, önce en alta sağlam bir tuğla yerleştirir, üstüne harç koyar, onun üstüne bir tuğla.

Bedîüzzaman Hazretleri’ni tanı(t)mak ve anla(t)mak

Bir mülâkatta “Bana Bedîüzzaman Hazretleri’ni tarif eder misiniz?” demiştim, karşımdaki pir-i fâniye. “Nasıl anlatayım?” diye söze başladı ve devam etti: “Ben b...

Risâle-i Nur’dan ölçüler

EHL-İ İNKÂRIN AFFEDİLMEMESİNİN 5 SEBEBİ ►Birincisi: Küfür, bütün varlıkların kıymetlerini düşürüp mânâsızlıkla itham etmek demek olduğundan, bütün kâinata karşı...

İslâm Dünyası

İslâm dünyasının “zeki evladı” meşrû idâreye kavuşabilecek mi? Mübârek rejiminin sona ermesinde küresel aktörlerin nasıl etkili olduğunu ve sözde Mı...

Sabırdan ziyâde şükretmek

Sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz eksiltmekle elbette deneriz.

Sahâbe asrında doğan bir güneş Hasan-ı Basrî Hazretleri (ra)

Efendimiz (asm) Her biri yıldızlar gibidir’ dediği Ashâb-ı Kiram (radiyallahü anhüm ecmaîn), âhiretin tarlası hükmünde olan bu dünyada hayatlarının en büyük gây...

Liderler ve toplum hayatı

Toplum hayatında liderliğin ve liderlerin büyük bir önemi vardır.Yönetim bilimi uzmanlarınca lider: “İçinde bulunduğu gurubu, milleti en çok etkileyen kimse” ol...

Modern bilimin bilmedikleri-2

KANDAKİ YUVARLAK KIRMIZI TA?IYICI: ALYUVAR Vücudumuzdaki sayısı yaklaşık 25 trilyon olan alyuvarlar, kana kırmızı rengini veren ve hücrelere oksijen taşıyıp hüc...

Bedîüzzaman Hazretleri ve Risâle-i Nur hizmetinin gelecek vizyonu

Bedîüzzaman Hazretleri üç devir görmüş, sosyolojik birçok hâdiseye şâhid olmuş, olayların arka planlarını okuyabilmiş, İslâmiyet adına en zor dönemde tavizsiz y...

Bedbaht asırda bir bahtiyar

Çamur yağıyordu o günlerde Urfa üzerine.Yağmur yerine çamur… Gökler ağlıyordu bu ayrılığa. Semâvat kan ağlıyordu yeryüzünün vefâsızlığına; aziz misâfirine edile...

Şifrenizi mi unuttunuz?