50. Sayı Kapağı
50. Sayı Kapağı
50. Sayı Fihristi
50. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Ocak 2011 Sayımız

Kur’ân’da haşr-i cismânî

Haşir yani öldükten sonra yeniden diriltiliş meselesi ilk insan, ilk Peygamber Hz. Âdem’den itibâren beşerin gündemine girmiştir. Akl-ı beşer bu fevkalâde gerçe...

Bilimin diliyle kıyâmet

Semavî dinler kıyâmetin kopacağında müttefikler. Bilhassa kıyâmetin kopacağıyla ilgili Kur’ân âyetleri sayılamayacak kadar çoktur.

Bedîüzzaman’ın gözünde Nur talebeleri

Ahmed Husrev Altınbaşak (rh)-1 HUSREV EFENDİNİN BED?ÜZZAMAN HAZRETLERİYLE TANI?MASI Yıl 1926. Bedîüzzaman Hazretleri Barla’ya sürgün olarak getirilmişti.Teşrifi...

Selsebil

NASİHÂTLokman Hekim’in bazı sorulara verdiği cevaplar:İnsanın en zengini kimdir?Kâmil akıl sâhibi olanlardır.

Tarih sandığı

ÂsiyeKur’ân’da Firavun’un hanımı olarak zikredilen Âsiye, hadis-i şeriflerde Hz. Meryem’le birlikte anılmaktadır. Hz. Musa (as), annesi tarafından bir sepete ko...

Onlar namazlarında huşû içindedirler

Mukaddes dinimizde bedenle yapılan amellerin fihristesi namazdır. İnsanı çirkin işlerden ve kötülüklerden alıkoyan namazdır. Dinimizin direği, mü’minin miracı o...

Huşûyu yakalamak için

Cenâb-ı Hakk rızasını kazanmayı, altlarından ırmaklar akan cennete girebilmeyi, korku ve hüzünden emin olmayı ve dehşet verici cehennem azabından azad olmayı ön...

Afyon’da Kur’ân coşkusu

Afyonkarahisar Hisar Araştırma ve Eğitim Derneği, Kur’ân yılı münasebeti ile Afyon Lisesi Konferans Salonu’nda “Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân gençleşiyor” k...

Büyüklerin namazları namazların büyükleridir

Namazı hakkını vererek ve huşû içinde kılmaya çalışmak her Müslümanın üzerinde önemle durması gerektiği bir konudur.

Risâle-i Nur’da namaz

Namazın îmandan sonra en önemli ibâdet olduğunu gerek Kur’ân’ın âyetlerinden, gerekse Peygamber Efendimizin (asm) hadislerinden anlamak mümkündür.

Her ânın bir hakkı vardır

Namazdaki huşûun zevkine vardığınız an/anları hatırlıyor musunuz? İç dünyanızda bunun değerini ölçmek istediğinizde neyle kıyaslardınız? Namazın 5 vakit olarak ...

İmam Ma’rûf-u Kerhî (KS)

Ma’rûf-u Kerhî Hazretleri, İranlı Hıristiyan bir ailenin çocuğu iken, teslis inancını kabul etmeyip İslâm’la şereflenmiş büyük bir zâttır.

Sonunda cennete “UZAN”dı

Bazı insanlar vardır, yaşarken pek fark edilmezler. Sıradan bir hayatları var zan edilir.

Kur’ân ile yolculuk

Mekke kurraları (Kur’ân okuyan ve öğreten hâfızlar) şöyle yaparlarmış.Kur’ân hatmi tamamlanınca başa geçip Fâtiha Sûresi’ni okurlar, Bakara’dan da ilk beş...

Kalblerdeki huşû

EZANLAR Kİ DİNİN TEMELİ Namazdan önce okunan ezanlar, semaya uzanan mânevî bir sadadır, nuranî bir direktir. Müezzin ile birlikte tekrarlamak hem o kudsî hizmet...

50. sayımızla, beşinci yıla “merhaba!”

Bismillah” diyerek yeni yılın ilk sayısında sizlere “merhaba!” diyoruz.1432 ve 2011 seneleri, inşaallah, hepimize hayırlar, bereketler, muvaffakiyetler getirir.

Risâle-i Nur’dan ölçüler

Musibette şikâyete 3 cihette hakkın yoktur ►Birinci Sebep: Cenâb-ı Hak insana giydirdiği vücud elbisesini sanatlarına mazhar etmiştir. Yani insanı bir model yap...

İslâm Dünyası

“Bu sayımızla birlikte yayınlamaya başladığımız “İslâm Dünyası” köşemizde hem İslâm dünyasının güncel meselelerine hem de tarihi ve kültürel tahlilleri paylaşac...

Namazda huşû ve huzû

HU?Û: Huzû mânâsınadır ki alçaklık gösterip tevâzu ve eğilmekten ibârettir. Bir görüşe göre Huzû mânâsına yakındır. Bir görüşe göre ise Huzû, bedene yani uzuvla...

O seni görüyor ya!

İşârâtü’l-İ’caz’da beyan edildiği gibi namaz, bütün mahlûkatın ibâdetlerini içinde toplayan, kul ile Allah arasında yüksek bir irtibat ve yüce bir münâsebetten ...

Şifrenizi mi unuttunuz?