48. Sayı Kapağı
48. Sayı Kapağı
48. Sayı Fihristi
48. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Kasım 2010 Sayımız

Beşinci yıla doğru…

İrfan Mektebi yayın hayatına başlayalı dört yıl dolmak üzere.Kırk sekiz aydır, yaklaşık bir milyona yakın dergi nüshası memleketimizin dört bir yanına yayıldı h...

Kur’ân’ın câmiiyyet mucizesi

Allah’ın insanlığa indirdiği en son kitabı olan Kur’ân-ı Kerîm, pek çok yönlerden mucizeler ve hârikalıklarla doludur. Onun, Allah sözü olduğunu gösteren pek ço...

Osmanlıca öğreniyorum 5

OKUMA VE ANLAMAYA YARDIMCI OLACAK BAZI İPUÇLARI Osmanlıca kelimelerde fark edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de kök ve ek ayrımıdır. Çünkü ekler kök...

İslâm Harfleri

Harflerimiz “Arab harfi” değil, “İslâm harfleridir”. Çünki bütün Müslümanların müşterek malıdır!..

Hacca nasıl gidilir?

Yukarıdaki başlığa bakıp da; cevabı kolay, fakat altında bir zorluk varmış hissi verdiren sorulardan zannetmeyiniz.

KUR’ÂN’IN CÂMİİYYET MUCİZESİ

Allah’ın insanlığa indirdiği en son kitabı olan Kur’ân-ı Kerîm, pek çok yönlerden mucizeler ve hârikalıklarla doludur. Onun, Allah sözü olduğunu gösteren pek ço...

Bilim üzerine 3

Geçen sayıdaki yazımızda, “Bilim nedir? Bilim Nasıl doğmuştur?” gibi sorulara cevap vermeye çalışmıştık.

Mina tepesinde odun toplamaktı teslimiyetin ismi… Henüz muhâkeme yeteneği gelişen bir çocuğun yaşlarındaydı Hz. İsmail. Yıllar öncesinden ıssız bir çöle inmeler...

Mukaddime

Bir zamanlar fânilerden usandımDef-i gam kaydıyla çok şeyler yazdımRuhumdaki boşluk dolacak sandım?iir tarlasını kazdıkça kazdım

Allah’tan başka ilah yoktur

Allah lafzı, bütün esma-yı İlahiye ile kemâl sıfatları içinde bulundurduğundan dolayı, “Lâ ilâhe illallah” Allah’tan başka ilah olmadığını ifade ettiği gibi lâ ...

Akla ölçü nedir?

Akıl, Allah’ın insanlara verdiği nimetlerin en büyüklerindendir.Çünkü insan birçok şeyi akılla anlayıp farkına varıyor ve mânâ veriyor.Doğruyu-yanlışı, iyiyi-kö...

Dünyadan inciler

Hatırlarsınız; okulda bize dünyanın 23 derece 27 dakika eğik durduğu ve şeklinin de yuvarlak olmayıp az “yamuk” olduğu öğretilmişti. ( Latiftir ki 23 rakamı Kur...

İhtiyat ve ihtiyaç

Güzel’e, yarattığı her şeye bir güzellik tevdi edene ve güzellikleri emredene…

En tehlik eli düşmanın en tehlik eli silahı

?übhesiz ki şeytan size düşmandır; öyle ise (siz de) onu (kendinize) düşman edinin! (O,) kendi tarafdarlarını ancak alevli ateş ehlinden olsunlar diye çağırır.”...

İnsanlar neden yollarda ölür?

Bilmediğimiz, çoğu zamanda bildiğimiz halde ihmal ettiğimizden dolayı –maalesef- bazı istenmeyen durumlarla karşılaşabilmekteyiz. Bu durumların en ön sıralarınd...

Eserlerin Bedîüzzamanı

Bedîüzzaman, zamanın eşsizi, garibi mânâlarına gelir. Bu lakap Üstad Hazretleri’ne Molla Fethullah tarafından üstün zekâsı ve hâfızası münâsebetiyle verilmiştir...

İhsan mertebesine ulaşmada Sünnet-i Seniyyenin rolü

Dinimiz İslâm, insanın yaratılış gâyesini, Allah’ı tanıyıp îman eylemek ve O’na ibâdet etmek şeklinde tarif etmiştir.

The Pen ilk seminerini İstanbul’da yaptı

Üç ayda bir yayımlanan The Pen Magazine’in editör kurulu Ekim ayından itibaren yeni bir faaliyet dönemine giriyor.

40 Ambar

Hatice Terhan Vâlide Sultan 1627senesinde dünyaya gelmiştir.Sultan İbrahim’in hanımı ve Sultan 4. Mehmed’in annesidir. Sultan İbrahim’in vefatı üzerine oğlu ?eh...

Bedîüzzaman’ın gözünde Nur talebeleri-1 Hâfız Ali (rh)

Hâfız Ali ’nin (rh ) Hz. Üstad ile tanışması Hayvanları harmana sürmeden önce yaylada otlatırlarmış ve bu çobanlara normal vakitten biraz daha fazla ücret verir...

Sâhibini Cennete götüren îman: Tahkîkî îman

A. ?manın artması ve eksilmesi : ?man sâlih amellerle ve ilmî çalışmalarla artabilir veya günahlarla meşguliyet neticesinde azalabilir. Kur’ân’ın bazı âyetlerin...

Aşure

7 ?EY ?u 7 şeyi yapan öldükten sonra da devamlı sevap kazanır:1. İlmî eser yazan2. Çeşme yapan

Şifrenizi mi unuttunuz?