47. Sayı Kapağı
47. Sayı Kapağı
47. Sayı Fihristi
47. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Ekim 2010 Sayımız

“Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık kitapta (bir kavle göre Kur’ân’da) bulunmasın.” (En’am, 59) Hem âlimler demişler ki, her şey Kur’ân’da bulunduğu gibi, ...

Güz mevsimi ve yeni nesillerin okuma aç(l)ığı!

Güz mevsimi, günlük zaman dilimlerinden ‘ikindi namazı vakti’ne benzer. Günün ufule meylettiği anlara yani. İnsanın ömründe ise ihtiyarlık dönemini andırır.

Hakikî mürşid yalnız Kur’ân’dır

و?لا? ر?طْبٍ و?لا? ي?ابِسٍ إِلاّ? فِي كِت?ابٍ مُّبِينٍ Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık Kitapta (bir kavle göre Kur’ân’da) bulunmasın.” (En’am, 59) Hem â...

“Kur’ân Yılı” etkinlikleri Kadir Gecesiyle başladı

Kur’ân’ın nâzil oluşunun 1400. yılında Kur’ân’ın mesajını doğru aktarmak ve Kur’ân medeniyetini insanlığa tanıtmak için bir araya gelen Kur’ân 1400 Platformu,  ...

Güz mevsimi ve yeni nesillerin okuma aç(l)ığı!

Güz mevsimi,günlük zaman dilimlerinden ‘ikindi namazı vakti’ne benzer.Günün ufule meylettiği anlara yani.İnsanın ömründe ise ihtiyarlık dönemini andırır.

Ben kulumun zannı üzereyim!

Karanlıkta belirgin olmayan eşyalar, insanlara ya hayâlet ya da ürküten nesneler olarak görünür. Fakat bunun karanlığın bir oyunu olduğunu bilenler üzerinde dur...

Kur’ân’ın tatlılığı ve usandırmaması

Kur’ân’ın Allah kelamı olduğunun pek çok delillerinden biri de tekrar tekrar okunduğu halde insanı usandırmamasıdır. Buna Kur’ân’ın halâveti, yani t...

HELÂL GIDA

Eğer O’nun âyetlerine iman eden kimseler iseniz, artık üzerine Allah’ın ismi zikredilmiş olan (besmele ile kesilmiş hayvan)lardan yiyin! (En’am,118) Bu mevzu he...

İdâreciler üç kısımdır

İdârecileri genel hatlarıyla 3 kısma ayırabiliriz:1- Lâkayt idâreciler: Lakayt idâreciler vazifelerini yapmayan, idâre ettikleri kimselerin işleriyle, derdleriy...

Gebelik ile vücutta normal olan bir takım değişiklikler ortaya çıkmaktadır.Sağlıklı bir gebelik süreci için gebelerin bu değişiklikleri bilmesi gerekmektedir. B...

Mürşidin dili: Avamca

İnsanlar avam ve havas olmak üzere iki sınıftır. Avam, ilmî seviyesi olmayan halktır. Havas ise ilim sâhipleridir.

Hz. Mevlâna’nın KedisiMevlâna Hazretleri’nin çok sevdiği kedisi 17 Aralık 1273’te “?eb-i Arus’un (düğün gecesi) ardından Hz. Pir’in mezarının başından 7 g...

40 ambar

?am Medine’den sonra İslâm’ın ikinci başşehri. Arablar ?am’a Dimeşk demektedirler.

Osmanlıca öğreniyorum 4

OKUMA KOLAYLI?I SA?LAYACAK BAZI KURALLAR Bazı kelimelerdeki okutucular yazım hızı sebebiyle terk edilmiştir. Veya yazım kuralları çerçevesinde okutucu harfkulla...

Bilim üzerine 1

Bilim nedir? Cenâb-ı Hak, tabiattaki her bir varlığın fıtratına birtakım kanunlar koymuştur ki bunlara teşekkül  kanunları veya dînî bir terim olarak şeriat-ı f...

Derunî huzur

Aldırmazlığın ve isteksizliğin adıdır can sıkıntısı. Hayata küsmektir çoğu zaman. Bazen boğulmaktır.Akvaryumdaki balık, kafesteki kuş gibi.

Dokuzuncu asrın müceddidi Celâleddin-i Süyutî

Bedîüzzaman Hazretlerinin Risâle-i Nur’da kendisinden, “uyanık iken, çok defa Peygamber sohbetine mazhar olan” ve “sahih hadislerin elma...

Üniversiteyi kazanan gençleri neler bekliyor?

Her ne kadar eğitim ve öğretim ailede başlıyorsa da, gençlerin ufuk ve vizyon belirledikleri zaman dilimi üniversite hayatı oluyor.

Rabbini bilen bir nesil

Cehâlet’ insanın en büyük düşmanı; bunda hiç şüphe yok. Ancak şu soruyu enine boyuna düşünüp, lafı eveleyip gevelemeden makul bir cevap bulmak zorundayız artık:...

Peygamberini bilen bir nesil

İnsan taklid ede ede olgunlaşır: Annebabasını, hocasını, büyüklerini taklid eder; velhâsıl insan sevdiğini taklid eder… Sevdiğine benzer, sevdiğinin rengine boy...

Kitâbını bilen bir nesil

Kitaplarla okuyucuların irtibatını tesis eden kâtip/yazıcı veya müellifden başka üç mühim cihet vardır: Mâhiyet ve muhteviyât yani kitabın ‘hakikat’i, o mâhiyet...

Dünyada bir ilk: Okuma zekâsı

Gazi şehir Antep’teyiz Okuma zekâsı ve okuma projesi hakkında bilgi almak üzere Uzman Eğitimci-Yazar Selahattin Yaylamaz Bey’e ofisinde misâfir olduk.

Osmanlıca Türkçesi hızlı okuma

Türkiye’de ilk olan “Günümüz Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi Hızlı Okuma Teknikleri” isimli kitabın yazarı ve aynı zamanda dergimizin yazarlarından olan Hüseyin Gö...

Bilim Üzerine 1

Bilim nedir? Cenâb-ı Hak, tabiattaki her bir varlığın fıtratına birtakım kanunlar koymuştur ki bunlara teşekkül kanunları veya dînî bir terim olarak şeriat-ı fı...

Şifrenizi mi unuttunuz?