45. Sayı Kapağı
45. Sayı Kapağı
45. Sayı Fihristi
45. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Ağustos 2010 Sayımız

Gemiler yüzdürdüm barışa

İnsanlık var olduğundan bu yana iki tâife, yani hayır ve şer, iyi ve kötü berdevam olmakta, zaman, bazen ‘iyi’   bazen ‘kötü’ öne çıkarak devam etmektedir.

Ramazan 1431 mübârek olsun!

Ağustos sayımızı tamamlayıp baskıya vermeye saatler kala, bu satırları yazdığım gün, 1431’in Ramazan-ı ?erif’ine yirmi gün kalmıştı.

Dostların en sâdığı

Ey Kur’ân! İnsanlık namına sana sonsuz minnetlerimi arz ediyorum. Çünkü insan nesli seninle bütün mahlûkat tabakalarının en zirvesine tırmandı. Yaratılmışların ...

40 ambar

Hacerü’l-Esved Cenâb-ı Hak, Hz. İbrahim’e (as) insanların ibâdet edeceği bir mescid inşa etmesini emredince; Hz. İbrahim (as) ve oğlu Hz. İsmail (as) Kâbe’yi in...

Vefatından sonra tasarrufu devam eden zâtlar

?eyh Muhammed Hattar Efendi, “el-Mevsuletü’l-Yusufiye fî Beyâni Edilletü’s-Sofiyye” adlı eserinde şöyle bir mesele naklediyor: “Bütün evliyaların ruhları arşın ...

Hayat bin Kays el-Harranî (ks)

Ümmetimin âlimleri İsrailoğulları’nın peygamberleri gibidir.” hadisine mazhar olmuş yüz binlerce ulema, dünyada iken tasarruf ve himmetleriyle nurânî meyveler y...

Hulusî Ağabey’i ziyâretimiz

Aylardan zannediyorum, 1983 Ağustosu idi. Askerliğimin bitmesine 10-15 gün kadar kalmıştı. İzinliydim.

Ramazan ruhumuzun baharı

Kâinattaki bütün canlılar, hayatın akışını durduran kış mevsiminin sona erip, bahar faslının gelmesini dört gözle bekledikleri gibi, mü’minler de ruhlarının bah...

3. Milletlerarası Bedîüzzaman Sempozyumu (Açılış Konuşması)

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Hakka hizmet büyük ve ağır bir defineyi taşımak gibidir

Sevgili kardeşlerim ve kıymetli misâfirler! Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhâfaza etmek  gibidir. O defineyi omzunda taşıyanlara ne kadar...

İlk netice: İnsan:1 İblis:0

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de bir takım ibretli hâdiseleri zikrettikten sonra, şöyle nida eder “Sizler akıl etmez misiniz?”, “Sizler düşünmez misiniz?” Hâdisele...

Milli Eğitim için bir proje: Bilim Ligi

?imdiki toplum hayatını şekillendiren en mühim unsurlardan iki tanesi, oyun ve sinemadır.

Yatırım Danışmanlığı

Geçenlerde bazı memur arkadaşlarla oturmuş sohbet ediyorduk.Mevzu, istikbale dâir bir ihtiyat akçesi olması düşüncesiyle yatırım yapmanın lüzumu üzerine gelişti...

Kur’ân harflerinin maddî sırları

Kur’ân-ı Kerîm, Allahu Teâlâ’nın kelam (konuşma) sıfatının en yüksek mertebede bir tecellisidir. İsm-i Azam’dan ve bütün isimlerin en azamî mertebelerinden gelm...

Zaman-ı istikbalde bekliyorken bizleri, Regâip ve Miraç’ın burçlarıyla yükselip rahmet ve mağfiret iklimine geliyoruz, “Ramazan”.?eytanları zincirlerle denizler...

Rabbimize şükürler olsun yine bir Ramazan ayına girdik. Seksen küsur sene ibâdetli bir ömr-ü bâkiyi temin eden Ramazan-ı ?erifinizi bütün ruh u canımızla tebrik...

Toplumsal şuur

Toplum Mühendisliği, hükümetler veya özel gruplar tarafından toplumun geniş bir kesiminin tavır ve sosyal davranışları üzerinde etkide bulunacak çabalara atıfla...

3. Milletlerarası Bedîüzzaman ve Risâle-i Nur Sempozyumu

Sempozyum, 5-6 Haziran tarihlerinde Hayrat Vakfı tarafından Konya Mevlana Kültür Merkezi’nde birbirinden değerli tebliğlerle gerçekleştirildi.Sempozyumun yapıld...

Hayat Bin Kays el-Harranî

“Ümmetimin âlimleri İsrailoğulları’nın peygamberleri gibidir.” hadisine mazhar olmuş yüz binlerce ulema, dünyada iken tasarruf ve himmetleriyle nurânî meyveler ...

İftarlar ve diş kirası

Bundan elli beş altmış sene evvel zamanın padişahı (Sultan 2. Abdülhamid) birçok sebeplerle, Ramazanlara fevkalade ehemmiyet verirdi. Evvela dindardı. Bu mübâre...

İlk Netice: İnsan: 1 İblis: 0

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de bir takım ibretli hâdiseleri zikrettikten sonra, şöyle nida eder “Sizler akıl etmez misiniz?”, “Sizler düşünmez misiniz?” Hâdisele...

Ramazan 1431 mübarek olsun!

Ağustos sayımızı tamamlayıp baskıya vermeye saatler kala, bu satırları yazdığım gün, 1431’in Ramazan-ı ?erif’ine yirmi gün kalmıştı. Siz dergiyi okumaya başladı...

Şifrenizi mi unuttunuz?