41. Sayı Kapağı
41. Sayı Kapağı
41. Sayı Fihristi
41. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Nisan 2010 Sayımız

Resûlullah’ın hâne-i saadetleri

“Gerçekten sen büyük bir ahlâk üzeresin ” (Kalem, 4) ilâhî hitabına mazhar olan Allah Resûlü’nün (sav) güzel ahlâk ve edebine nümune olan binl...

İslâm dünyasının ‘ittihad’ına giden yol ve İDSB

Soğuk Savaş sonrasında Balkan ülkeleri ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını kazanmalarıyla ‘coğrafi bir genişlik’ kazanan İslâm dünyası mefhumu, ga...

Mucizelere Mazhar Olan Yedi Çocuk Ve Bir Nûrânî El

“[Birincisi] İbn-i Ebî Şeybe muhakkik-i kâmil ve muhaddis-i meşhur haber veriyor ki: Bir kadın bir çocuğu, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın yanına ...

100 Soruda Hadis İlmi / 6

67- Nesaî ve eseri hakkında malumat verir misiniz? Ebû Abdirrahmân Ahmed İbni Şu’ayb İbni Ali İbni Bahr 215 yılında doğdu. 303 yılında Mekke’de öldü...

Doldu âvâze-i Ahmed’le cihân

Bugün insanlığın beşte birisi, yeryüzünün yarısı O’na, “Efendim!” diyor, “Peygamberim” diye biliyor, seviyor, itaat ediyor.

Artık sizinle çok söyleşmem. Zira bu âlemin reisi geliyor!

Son peygamber Hz. Muhammed (asm)’ın dünyayı teşrifi, dünya tarihinin en büyük olayıdır. O’ndan önce dünya, manevî karanlıklarla, zulüm ve cehaletle dolu iken, O...

Sağlık

Peki, bu kadar güzellik ve iyilik kendi kendine mi oluyor? Bir düşün! Duvara çizilmiş bir harfi mutlaka bir yazan vardır. Çünkü tek bir harf bile bir irade ve b...

Kırk Ambar

Hırka-i Şerîf Câmii Peygamber Efendimiz (a.s.m.) tarafından Üveyse’l-Karanî Hazretleri’ne hediye edilen Hırka-i Şerîf, Sultan 1. Ahmed’in fermanıyla İstanbul’a ...

İlim yolunda harika hâfızalar

Hıfz ve hâfıza İslâmî ilimlerde, bilhassa hadîs ilminde en mühim özelliklerindendir. Kur’ân-ı Kerîm’i sekiz günde ezberlemiş olan İmam Zühri (rh): “Kalbime tevd...

Aşure

İYİLİKTE BULUNMANIN FAYDALARI                          ...

Kulluğumuzla özgürüz

Cenâb-ı Hakk insanı, her türlü yeteneği kendinde toplayıcı bir varlık olarak yaratmıştır.  O istidadlarla her türlü hayır ve hasenatı yaparak, dünyada en yüce k...

Bir Nükte-i Mühimme

“Malûmdur ki; zaîf şeyler içtima’ ettikçe kuvvetleşir. İncecik ipler topak yapılsa, kuvvetli halat olur. Kuvvetli halatlar topak yapılsa, kimse koparamaz.

“Allah Allah” dedik geriledik, öyle mi?

“Amerika’daki arkadaşlarımdan biri bana, Houston Uzay merkezinde bir laboratuarda bilimsel bir film var, beraber gidelim dedi. Gittik. Film başladığı zaman şöyl...

En Güzel Örnek

Yüce Yaratan, meâlen, “And olsun ki sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için Allah’ın Resûlünde güzel bir örnek...

Sâkin kalp bilgeliktir

Kalbinize huzur veren kaç insan tanıyorsunuz? Öylesine bir soru değil bu. Sadece ismini ve yüzünü bile hatırladığınızda öfkenizin yatıştığı, hüznünüzün geçtiği,...

“Doldu âvâze-i Ahmed’le cihân”

Bugün insanlığın beşte birisi, yeryüzünün yarısı O’na, “Efendim!” diyor, “Peygamberim” diye biliyor, seviyor, itaat ediyor.

Birinci Söz ve insanın ihtiyaçları

Yunus Erdem Maslow, 1943 yılında ortaya insan psikolojisini yakından ilgilendiren bir teori ortaya attı: İhtiyaçlar Hiyerarşisi. Bu hiyerarşiye göre insanın tem...

Psikoloji: Bilim mi, hastalık mı?

Ramazan Uslu / Psikoterapist İnsanın ‘kendini’ arayışı tarih boyunca, insanlığın zihninde yerini daima ilk sıralarda işgal edegelen bir konu olmuştur. Daha üç-d...

“Allah Allah” dedik geriledik, öyle mi?

“Amerika’daki arkadaşlarımdan biri bana, Houston Uzay merkezinde bir laboratuarda bilimsel bir film var, beraber gidelim dedi. Gittik. Film başladığı zaman şöyl...

Kur’an harfleriyle çalışmak artık daha kolay

kuranharfleri.com Ülke coğrafyamızda silikleşen Kur’an harflerine renk katıyoruz. Kur’an harflerini, hayatımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası haline gelen bil...

Günümüz ve Hadisler

İslâm’ın ikinci ana kaynağı olan hadislerin, doğuşundan günümüze kadar İslâm toplumlarını oluşturma ve yaşatma alanında mühim bir rolü olmuştur.

Merhamet ve iyilik

Akşam vaktiydi. Gündüzün yakıcı sıcağı yerini serin rüzgârlara bırakmıştı. Küçük bir kız çocuğu ağlıyordu. Medine-i Münevvere’nin akşama bürünmüş alacakaranlıkl...

Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim

Peygamber Efendimiz dünyayı teşriflerinde, doğduğu bölge olan Hicaz, her türlü kötü ahlâkı irtikâp eden, çirkin ve fena işlerle uğraşan bir topluluğun ikametgâh...

Müslümanlık her dine hitab eden yegâne dindir

Bernard Shaw diyor ki: “Şayan-ı hayret hayatiyetinden dolayı Muhammed’in dinini daima en yüksek tevkir ile karşılamaktayım.

Sevgiliye diriliş

Bir sabah sana uyanmak Sevgili… Bırakarak ardımızda bütün çatlak sesleri, yalancı ve yapma çiçekleri… Gül yurdundan bahar muştusuyla bir rüzgâr kokunu ser...

Büyüklük alameti küçüklük

Büyüklük, insanın yaşından gelebildiği gibi bulunduğu makamdan da gelebilir. İnsan yaşça büyük olabilir. Büyük bir makamda da bulunabilir. Bunlar o insanın büyü...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,