35. Sayı Kapağı
35. Sayı Kapağı
35. Sayı Fihristi
35. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Ekim 2009 Sayımız

Aşure

İNSAN“İnsan, kâinata hâkim bir varlıktır” diyen felsefe öğretmenine, öğrencilerden biri, şu cevabı vermiş: “Tansiyonuna bile hâkim olamayan insan, kâinata nasıl...

Gerisi Vesâiredir

Zifiri geceleri dört gözle bekleyen yarasalara… “…ve gecenin en karanlıklı anı, sabahın en yakın olduğu andır” inancında olan Mevlana ruhlu yıldızlara…Sonra gün...

Sağlık

RAHMÂN? ECZAHÂNE Adaçayı: Gaz giderici. Çörek otu: Saç dökülmesi ve kepek giderici. Harnup-Keçiboynuzu tozu ve pekmezi: Çocuklarda ishale karşı etikili.

Kuş Evleri

Kuşlar, İslâm Tarihi’nde hürmete layık görülmüşlerdir.

Zaman organizasyon zamanıdır

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, iş bölümü manasına gelen “teşrik-i mesâi ve taksim-i a’mâl”ın ehemmiyeti hakkında şöyle der: “Dikiş iğneleri yapan on adam, ...

Bir Avuç Toprak

Hâlinden yoksul olduğu anlaşılan bir adam, deniz kenarında balık avlıyordu. Tevâfukan oradan geçmekte olan ülkenin hükümdarı bu gariban adamla ilgilendi ve ona,...

Allah namına sevmenin âhiretteki neticeleri

İnsan dünya hayatında başta kendi nefsi ve yakınları olmak üzere pek çok şeyleri sever. İnsanın en mühim bir kulluk vazifesi ise; Dünyayı ve ondaki varlıkları m...

Amerikan Müslümanları

11 Eylül’den sonra 500 bin Müslümanın FBI tarafından sorgulandığı ABD’de, Müslümanlar, Bush döneminde yaşanan cinnet halinden kurtulduklarına şükrediyorlar.

Hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var

Risale-i Nur’da Kadın ve Aile (1) Bedîüzzaman Said Nursî Hazretleri Anadolu’da manevî bir üniversite kurmuş ve bu üniversiteye kayıt için acz, fakr, şefka...

Güz mevsimi ve taze başlangıçlar…

Bereketli yağmurlarla güz mevsimine “merhaba” dedik. Cemâl içinde Celâl’in tecellî ettiği, ‘umûmî musîbet’lerin topyekûn tevbe ve isiğfara davet ettiği, âfet ko...

Yaşayan ve yaşamayan şirket

Tüzel kişiliği olsun veya olmasın kâr amaçlı ekonomik etkinlik birimi olan bir şirket, ürün veya hizmet üretir. Bir şirket sosyolojik bir birim olarak düşünüldü...

İrfan Mektebi dergisine teşekkür ediyoruz

İrfan Mektebi Dergisi,  bir birinden güzel hakikatleri daha çok okuyucuya ulaştırıp onlarında istifadelerini temin maksadıyla bir kampanya tertiplemişti: “...

Hücrelerimiz

Vücûdumuzdaki yaklaşık 200 çeşitli tipteki hücrenin aralarındaki en önemli farklılık şekilleridir. Bunların hepsi temelde aynı mekanizmalara sâhib olmalarına ra...

Maddîyunluk tahtındaki insanlık

“Hani ona bir ikindi sonrası (bir ayağını tırnağı üzerine kaldırıp diğer) üç ayağı üzerine duran ve sür’atli koşan atlar arz edilmişti. Bu yüzden demişti ki: “D...

Bediüzzaman

Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir uğruna hayatı hakir gördüğü için değil mi? Said Nûr en az bir Sokrat’tır; fakat İslâm düşmanları tarafından bir mürtec...

Kararlı-Yorum

Niyetlerin öğrenilmesi, emellerin amel programlarının takvime bağlanması, kuvveden fiile geçerken ruh ve zihin disiplininin başarı için ön şart olduğuna önceki ...

Allah namına sevmenin âhiretteki neticeleri

İnsan dünya hayatında başta kendi nefsi ve yakınları olmak üzere pek çok şeyleri sever. İnsanın en mühim bir kulluk vazifesi ise; Dünyayı ve ondaki varlıkları m...

100 Soruda Hadis İlmi

1)    Hadis nedir?Hadis; söz, fiil, takrir, yaratılış ve huyla ilgili bir vasıf olarak Hz. Peygamber’e (veya sahabe ve tabiûna) izafe edilen her ...

Cumhuriyet

“Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: “Eskişehir mahkeme reîsinden başka, sizler daha dünyaya gelmeden ben dindâr cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki t...

Bilim-Teknloji

Hayrat Neşriyat, Kur’ân-ı Kerim çalışmalarında bilgisayar teknolojisini etkili bir şekilde kullanıyor. Hayrât Neşriyat’ın Ramazan ayında istifadeye sunduğu Kur’...

Heyecan ve korkuyu izale etmek istemez misiniz?

Hitabeti olumsuz yönde etkileyen unsurlardan birisi, korku ve heyecandır. Peki, korku ve heyecanın sebepleri nelerdir?

Bedesten

Ramazan coşkusu kitap tutkunlarının coşkusuyla sona erdi. Türkiye Diyanet Vakfı, artık hatırı sayılır bir fuara dönüşen kitap şenliğini, ilk olarak Ankara Kocat...

Sahaflar Çarşısı

Aziz Mahmûd Hüdâî ve divanı… 400 sene evvel yaşamış bu mübarek zatın, ruhunun derinliklerinden nüfuz eden o güzel şiirler, el yazma nüshalar halinde günümüze ka...

Zaman organizasyon zamanıdır

BATIDA ÖRGÜTLENME Üstad Bediüzzaman Hazretleri, iş bölümü manasına gelen “teşrik-i mesâi ve taksim-i a’mâl”ın ehemmiyeti hakkında şöyle der:

İki Deniz

Filistin’de iki deniz varmış. Bu denizlerden birinde balıklar yaşarmış. Bu denizin suları mas-mavi ve tertemizmiş. Bu denizin hemen yanı başında olan diğer deni...

Güz mevsimi ve taze başlangıçlar…

Bereketli yağmurlarla güz mevsimine “merhaba” dedik. Cemâl içinde Celâl’in tecellî ettiği, ‘umûmî musîbet’lerin topyekûn tevbe ve isiğfara davet ettiği, âfet ko...

Tarih Penceresinden

Asr-ı Saâdette Ekim Rebîülâhir 4 : Ekim 625 : Hz. Peygamber’in hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı   

Şifrenizi mi unuttunuz?