28. Sayı Kapağı
28. Sayı Kapağı
28. Sayı Fihristi
28. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Mart 2009 Sayımız

Tarih Penceresinden

Tarih Penceresinden 1 Mart 625 (15 Ramazan 3) Hz. Hasan’ın (r.a.) doğumu Peygamber Efendimiz’in torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın oğlu ve Hz. Hüseyin’in büyük k...

Bedîüzzaman Hazretleri ve Urfa

Bedîüzzaman ile Urfa şehri arasındaki münasebeti bilmeyenimiz pek azdır. Urfa, tarihi ihtiva eden bir şehir olması ve bu tarihi seyir içinde pek çok hadisenin y...

Gönüller Üzerine Kurulan İrfan Mektebi

İrfan Mektebi’ni Risâle-i Nur Üniversitesi’nin bir meyvesi, bir yayını, bir eğitim tarzı olarak görüyoruz. Bu vesile ile İrfan Mektebi’nin aslı olan Risâle-i Nu...

Risâle-i Nur’un Hanım Kahramanları

Cenab-ı Hak bizleri siz müşfik Üstadımızdan, Risâle-i Nur’dan ölünceye kadar ayırmasın. Siz ve Risâle-i Nur; dünyada mürşidimiz, âhirette şefaatçimizdir. Canımı...

“Bu günde, Müslümanlığın sertâcı”

Husrev Efendi, Bedîüzzaman Hazretleri’nin vefâtı üzerine talebelerine “Üstâdımız vuslâtın en tatlı şerbetini içti” demişti. Husrev Efendi’ye göre Hazret-i Üstad...

Husrev Efendi’den Bedîüzzaman Hazretleri’ne

“Üstâdım! Hakkınızda, hatırınıza gelmeyen nimetlerin en güzeliyle dünyevî ve uhrevî mes’ud olmanızı her vakit için duâ etmekteyim.”

Denizli Kahramanı: Hasan Feyzi (ra)

Bedîüzzaman Hazretleri, Hasan Feyzi Ağabey’i Risâle-i Nur’da bizlere şöyle tanıtır: “Bu zât-ı zülcenaheyn, ehl-i kalb ve gâyet yüksek bir ehl-i ilim ve hakîkat,...

Irkçılığın Zararları

Câhiliye denilen müşriklere ve kâfirlere ait ırkçılık, birbirine dayanıp yardım eden gaflet, dalâlet, riyakârlık ve zulümden yoğrularak oluşturulmuş bir macundu...

Nebevî Tedbir, Kur’ânî Teyakkuz

İslâm toplumları bugün tarihin en büyük asimilasyon krizini aşmaya çalışıyorlar. Zorla dayatılan ‘küresel kimlik’, cılızlaşmış ‘aslî hüviyet’i yutmak üzere. Bat...

İstircâ

İstircâ musîbet anında ([highlight]إنا لله وإنا إليه راجعون[/highlight]) demektir. Bakara Sûresi’nde şöyle buyrulur: “Sizi mutlaka biraz korku ve açlık, biraz d...

Bir Hukuk Abidesi: Mecelle

Mecelle; Osmanlı Devletinde, Ahmed Cevdet Paşa Başkanlığındaki ilmî bir heyet tarafından, islâm hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan ve asıl ismi “Mecelle-i Ahkâ...

Sağlık

Kalp sağlığı ve beslenme Kalp hastalıklarında beslenme neden önemli? Ortalama yaşam süresinin artmasına rağmen, kalp ve damar hastalıkları (koroner kalp hastalı...

Risâle-i Nûr’un Terbiye (Eğitim) Sistemi

Eğitimciler, eğitimi şöyle tarif ederler: İnsanlara birşeyler öğreterek onların düşünce ve davranışlarını değiştirme faaliyetidir. Risâle-i Nûr eğitimi de bu ta...

Helâl Gıda

Jelatin (gelatin) nedir? Jelatin (gelatin), memelilerin dokularında, kasları kemiklere bağlayan, kemikleri birbirine ve diğer organlara bağlayan kısımlarında bu...

VEFÂTININ 49. YILDÖNÜMÜNDE AZİZ ÜSTADI RAHMETLE VE MİNNETLE YÂD EDİYORUZ

Eddâî1 Yıkılmış bir mezarım* ki, yığılmıştır içinde Said’den yetmiş dokuz** emvat2 bâ-âsam3 âlâma4. Sekseninci olmuştur, mezara bir mezar taş, Beraber ağlıyor h...

Bedesten

ÇİZGİLERİN DİLİNDEN FİLİSTİN Politika ve siyasetle iç içe geçmiştir, dünya liderlerinden Türkiye’de siyaset yapanlara en çekindikleri alan olmuştur çizgiler ve ...

Gazze’de yaşamak

Ağzı varsa sözü yok ki küçük dilinde Ahuzarı yas bürünmüş inler kalbinde Zulme rıza gösteren de zulmün içinde Gök yarılsın perde kalksın azap yerinde Zir-ü zebe...

Bilim-Teknoloji

İnternet www.kuranharfleri.com Kur’ân harflerini kültürel açıdan inceleyen bir site: www.kuranharfleri.com Sitenin “seyrengâh” bölümünde tarihi eserlerde, ecdad...

Kim Borcuna Sadık İse Yardımcısı Allah’tır!

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Rasûlullah (asm) Benî İsrail’den bin dinar borç para isteyen bir kimseden bahsetti. Benî İsrail’den borç talep ettiği kimse: “B...

Cenâb-ı Hak bu âdeti ebede kadar devam ettirsin!

BEDİÜZZAMAN DİYOR Kİ: “Mevlid-i Nebevî ile Mi’raciyenin okunması, gayet nâfi’ (faydalı) ve güzel âdettir ve müstahsen (beğenilen) bir âdet-i İ...

Söz uçar yazı kalır…

Her şeyi o mektup anlatıyordu… “Evet muhterem üstadım, bu günlerde Risâlet-ün-Nûr’un, fevkalâde faaliyeti içinde çok kerâmetlerini müşahede ediyoruz.

Kendi Dilinden Bedîüzzaman

ÇOCUKLUK YILLARI “Bitlis vilâyetine tâbi Nurs köyünde doğan ben, dokuz yaşından beri şefkatli vâlidemi görmediğimden sohbetinde bulunamadım. O hürmetli muhabbet...

Şifrenizi mi unuttunuz?