26. Sayı Kapağı
26. Sayı Kapağı
26. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Ocak 2009 Sayımız

Hicret mucizeleri

Hicret yeri Medine, hicretten önce Peygamberimize gaybî olarak gösterildi Buhâri, Hz. Aişe´den (ra) şu haberi nakletmiştir: “Peygamberimiz Müslümanlara sizin hi...

Oku-Yorum

Zaman kısıtlı bir kaynağımızdır ve hayatımızda hiçbir şekilde yenilenemeyecek bir kaynaktır. Bir gün, ya da yıl içinde kullanabileceğiniz zaman miktarını, para ...

Cadde-i Kübra-yı Kur’âniye olan Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat’in dört mezhebinden biri olan, ?afiî Mezhebinin İmamı ve hicri ikinci asrın Müceddidi İmam-ı ?afiî Hazr...

KEL, ALATENLİ VE ÂMÂNIN KISSASI Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Benî İsrail’den üç kişi vardı: Biri alatenli, biri kel, biri de âm...

Çirkin şeyleri hayal etmek çirkin olmadığı gibi, dalaleti de hayal etmek dalalet değildir. Bedîüzzaman Hz.

Bir Hastalık, Bir İkram

Gözlerine bakıyorum… “Babam biraz hasta da efendim, dua buyursanız. Vaziyeti biraz ciddi! Galiba kanser! Amel cihetinde de çok eksikleri var. Yani namaz kılmıyo...

“Kalplere hâkim, hiss-i dinîdir”

VE İNSANIN SERÜVENİ BA?LADI… Ve “?übhesiz insanı, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.”1 ferman-ı kudsisi ile insanoğlu varlık sahasına çıkmış...

Müsbet ve Menfi Milliyetçilik

İslamiyet kendinden önceki cahiliye denilen şirk ve küfür dönemine ait ırkçılığı kökünden kesip atmıştır. Hadîs-i ?erif “Birbirinizi tanımanız ve sosyal hayata ...

Bir İttihad-ı İslam Projesi: Hicaz Demiryolu

Hicaz Demiryolu, ?am’dan başlayarak Medine-i Münevvere’ye kadar uzanan demiryolu ağının adıdır. Hicaz Demiryolunun inşasına Sultan 2. Abdülhamid’in 2 Mayıs 1900...

Aylar bize hep Muharrem oldu!

Gazze’den felâket haberlerini almaya başladığımızda İrfan Mektebi’nin Ocak sayısına son noktayı koymaya hazırlanıyorduk. Bu yazıyı kaleme aldığım vakitlerde ise...

Hicret

Hicret, Mekkeli ilk Müslümanların dinlerini, imanlarını koruyabilmek  ve ibadetlerini edâ edebilmek maksadıyla evlerini, işlerini, yurtlarını, akrabalarıyl...

Yevm-i Âşûrâ

www.sorusorcevapbul.com “Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun!

Hayatı Gökkuşağı Renginde Yaşamak

Dünyanın bütün renkleri bir gün bir araya toplanmışlar ve hangi rengin en önemli, en özel olduğunu tartışmaya başlamışlar. Yeşil demiş ki: “Elbette en önemli re...

Kur’ân’ın bozulmadığını nerden bilebiliriz, nasıl ispat ederiz?

Kur’ân’ın bozulmadığını nerden bilebiliriz, nasıl ispat ederiz? www.risaleonline.com Soru: Kur’ân’ın bozulmadığını nerden bilebiliriz? Daha doğrusu nasıl ispat ...

Din, bedenî zevkleri yasaklar mı?

Din, bedenî zevkleri  yasaklar mı? “Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.” BEDİÜZZAMAN SAİD NURS?

Sağlık

Bunları • Yemeğe tuz ile başlanırsa beyin tarafından gönderilen bir uyarı sayesinde, midede mukus denilen sindirimi kolaylaştırıcı bir tabaka oluşturduğunu ve m...

Tarih Penceresinden

10 Ocak 1390 Taftazânî Hazretleri’nin Vefatı Sa’düddin Mesud b. Ömer, iman esaslarına dâir olan kelam ilminin en önde gelen imamlarından biridir. Kelâmın ...

Aşure

Kişi akıllı ve çalışkansa takdir et. Akıllı değil ama çalışkansa dikkat et. Akıllı olup da tembelse ikaz et. Bazı insanlar ellerine geçen bütün fırsatlarda zorl...

Bedesten

Hz. Mevlâna vefatının 735. yılında törenlerle anıldı Ölüm, onun için yok oluş değil, yeniden dirilişti, en sevdiğine kavuşmanın manevi bileti, düğün gecesiydi…

Şifrenizi mi unuttunuz?