24. Sayı Kapağı
24. Sayı Kapağı
24. Sayı Fihristi
24. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Kasım 2008 Sayımız

Nüfusdaki Denge

İlmi araştırmalar dünyanın potansiyel olarak çok daha fazla nüfusu besleyebilecek tarım ve hayvancılık kapasitesine işaret etmektedirler. Birleşmiş Milletlerin ...

Kim yarattı?

Amerikada fizik sahasında doktora çalışması yapan bir yakınımızla konuşuyoruz. Asistanı olarak çalıştığı ve bağlı bulunduğu enstitünün de başkanı olan profesörü...

LEMAAT TAHLİLLERİ-10 Melâike Bir Ümmettir; ?eriat-ı Fıtriye İle Memurdur 1- Nasıl ki Müslümanlar bir ümmettir ve İslâm şeriatını yaşamak ile emir olunmuşlardır;...

Rüyâ meselesi -(3)

VAZİFEYE BİNAEN DERS VEREN, I?IK ALINAN RÜYÂLAR Rüyâlarda hakîkatlerin bir kısmı ders verici mahiyettedir. Bir meseleyi teyid, hatırlatma, ikaz mahiyetinde olab...

Çanakkale’nin Ölmez Hâtıralarından

 Ahmed Nedİm “Allah Allah, bu, bu ne yüksek bir îmandır yâ Rabbi! Bir Müslüman ne büyük bir kahramandır yâ Rabbi!”

Duâ Habbeleri: Tesbih

Arapça “sebeha” kökünden gelen “tesbih”in çoğulu tesbihâttır. Allah’ı ta’zim etme manasınadır. “Sübhânallah” Allah’ı (c.c.) her türlü ârızlardan, kusur, ayıp ve...

“Beşinci Asrın Güneşi Hüccet-ül-İslâm”

İmam-ı Gazâlî İslâmiyet’in en meşhur ve parlak bir hücceti olan İmam-ı Gazâlî Hüccet-ül-İslâm, İran’ın Tûs şehrinin Gazal kasabasında 1058 (H.450)de doğdu. İsmi...

Çocuğunuzun öğrenme yöntemi hangisi (2)

NLP Eğtimenigokhankaracivi@degisimrehberi.com Ekim sayımız da yayınlanan ilk bölüm için dergimize yapmış olduğunuz geri bildirimler için ve www.degisimrehberi.c...

Aşûre

ÖLÜMLE KALIM ARASI BİR KARI? II. Murat, devlet işlerinden bunalmış, öfkelenmiş; sinirleri tepesine çıkmış bir halde, Üsküdar’a geçmek üzere veziriyle birlikte k...

Kâinatın Nur dan İşçileri

“MELEKLER” Semâvât âlemi, yeryüzüne ayak bastığı günden beri âdemoğlunun hep ilgisini çekmiştir. “Acaba orada yaşayanlar var mı? Varsa kimlerdir? Yaşam biçimler...

“Bu hakikatlerin izahı 29. Söz’dedir.”

Merhaba! Bu ay huzurlarınıza, “Kâinatın nurdan işçileri; Melekler” dosyasıyla çıkıyoruz. Umîd ediyor ve dua ediyoruz, yerdekileri memnun ettiğimiz kadar semâ eh...

Lem’alar isimli eserin 13.cü Lem’a’sının kısa bir tahlilini sizlerle paylaşmak istiyorum. Eserin orijinal Osmanlıca metninde: Onüçüncü lem’a: 13 harf Hikmetül i...

Bazen Zehir Altın Tasta Verilir

İlimsiz ibâdet ve unut(tur)ulan düşman şeytan ?eytan denilen varlık, insanlığın atası Hz. Adem’in yaratılmasından itibaren, her insanın, dünyevi ve uhrevi hayat...

Bir Soru Bir Cevap

www.sorusorcevapbul.com SORU: ALLAH’IN (cc) MELEKLERE İHTİYACI MI VAR? (hâşâ) HER ?EYE GÜCÜ YETTİ?İ HALDE KÂİNATTAKİ İ?LERİ NİÇİN MELEKLERİNE YAPTIRIYOR? CEVAP:...

Şifrenizi mi unuttunuz?