23. Sayı Kapağı
23. Sayı Kapağı
23. Sayı Fihristi
23. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Ekim 2008 Sayımız

Dört Hâl (Aşure)

Rahmet Nebîsi (asm) şöyle buyuruyor: Mümin’in dört hali vardır: Bir belaya maruz kalırsa, sabreder.

Rısâle-İ Nur’un Amacı (Aşure)

Yalnızca Allah’ın rızasını esas almıştır. İnsanlar arasında birlik, muhabbet, uhuvvet ve tesanüt olması gerektiğini vurg...

Yâ Rab! Rızânı, Cennetini, Cemâlini istiyoruz; müşerref eyle bizi!

Yâ Rab! Rızânı, Cennetini,Cemâlini istiyoruz; müşerref eyle bizi! “Vermek istemeseydi Allah, istemeyi de vermezdi” kuşku...

Ates Pahası (Aşure)

Vaktiyle, Kanuni Sultan Süleyman, adamlarıyla avlanmaya çıkmış.  İstanbul’dan oldukça uzaklara gitmişler.  Çok şiddetli ...

Başarısızlığın Sebepleri

Başarısızlığın sebepleri ?evkle başladığınız çok işler olmuştur. Mesela ben bir zamanlar ney üflemeye merak salmıştım. D...

Süfyanı Servi (büyük velilerden. İsmi Süfyan bin Said bin Mesruk, künyesi Ebu Muhammed veya Ebu Abdullahtır. 713 (h.95) ...

Lisan-ı Hâl İle Nasihat

Lisan-I Hâl Ile Nasihat ?una da dikkat etmek îcab ediyor ki, “Yapmadığınızı niçin söylüyorsunuz?” demek, “Söylediğiniz ş...

Özlü Sözler (Aşure)

Eğer yaptığın işi düşmanın alkışlıyorsa yanlış yapıyorsun demektir. İstediğini söyleyen istemediğini işitir. Âlim, bir ş...

Bu Zamanda I’lâ-Yi Kelimetullah Maddeten Terakkiye Bağlıdır

Bu Zamanda I’lâ-Yi Kelimetullah Maddeten Terakkiye Bağlıdır İslâmiyet ifrat ve tefritten uzak, hemen hemen bütün kuralla...

Cennet Hayatı

Bayezid-i Bistami Hazretleri diyor ki: “Cenâb-ı Hakk’ın bir kısım has kulları vardır ki, cennette bir saat Cemal-i İlahî...

İslâm’ı Selb Etmek Haritadan

Rum ili ikliminin havası bozulmuştu, Ruhum çok daralmıştı komünist safsatadan! Ateizm, Darwinizm en mühim ders olmuştu, ...

Sultan-ül-Evliya Gavs-I A’zam Seyyid Abdülkadir-i Geylânî

Bedîüzzaman Hazretlerinin, Risâle-i Nur’un üstadlarından biri dediği Abdülkâdir-i Geylânî Hazretleri, “o derece yü...

Kuantum Fiziği ve Risâle-i Nur

Bilhassa bu son ifadelerdeki “tahavvülat, harekât ve izhtizazat” terimleri ise bize çok şey söylemektedir. Bedîüzzaman H...

Ben annemin rüyasıyım, Rüya meselesi (2)

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: “Sizden hanginiz en doğru sözlü ise onun rüyası da en doğrudur.” Buradaki doğru sözl...

Cenneti Özledim

Ama iman edip de yararlı işler yapanlara gelince; Rableri imanlarından dolayı onları doğru yola eriştirmektedir. Ahirett...

Nasraniyet İslâmiyete Teslim Olacak

LEMAAT TAHLİLLERİ-9 “İman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: “Biz hıristiyanlarız” diyenleri bulu...

Behlûl-i Dânâ (ra)

Kendimizce doğru olan bir şeyin, başkalarına göre birçok yönden mahzurlu olduğunu kendi bakış açımızdan göremeyiz. Bu du...

Bir Tesellî

Okumayı çok sevmesine rağmen şimdi içinden hiç de okumak gelmiyordu. Sadece kitap okumak değil, hiç bir şey yapmak istem...

Çocuğunuzun Öğrenme Yöntemi Hangisi? (1)

“Bizden geçti artık”  desekte, çocuklarımızın beynindeki farklılıkları takdir etmeli ve bunları keşfedilmeyi bekley...

We Are One Nation

Hepsi farklı lisanlar konuşuyor, farklı coğrafyalarda yaşıyordu. Hepsinin kültürleri, gelenekleri, alışkanlıkları, hatta...

Şifrenizi mi unuttunuz?