22. Sayı Kapağı
22. Sayı Kapağı
22. Sayı Fihristi
22. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Eylül 2008 Sayımız

Ehl-i İman Muntazam Bir Ordu Gibi

Ramazan-ı Şerifte ise, ehl-i iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezelî’nin ziyafetine davet edilmiş bi...

Tebeî Nazar, Muhali Mümkün Görür

LEMAAT TAHLİLLERİ-8 Eğer o maddeciler doğrudan doğruya, “bu koca âlemin, ondaki düzenin ve yaratılmışların her birinin, ...

Ramazan Orucunun Adabı

1.RECEP VE ŞABAN aylarında “Allah’ım Recep ve Şaban’ı hakkımızda hayırlı kıl ve bizi ramazana eriştir.” diye dua edilmel...

Rahmet Gemisi

Anne bak! Ufukta görünen gemi,Limana yanaştı. Bak geminin ismi ne güzel. “Rahmet gemisi.”

Merhaba ey Mâh-ı Rûze!

Ramazan-ı Şerif tüm inananlara hayırlar, nurlar, zaferler getirsin. Cümlemize mübârek olsun efendim.Müslümanlar Ramazan’...

Hey gidi güzel günler; dedemiz başımızda, Bismillah bereketi olurdu aşımızda

“Bir başka yaşanırdı Ramazan” diye başlar büyükler söze, eski Ramazan günlerini yad ederken. Ramazan ayı gelince evde ma...

Nüktezâr

HAZİNE DAYANMAZDI Bir adam Hârun Reşîd’in baş kadısı olan İmam Ebû Yusuf’a şahsi bir meselesini sorar. O da: — Bilmiyoru...

Hiç Kimse Hiç Bir İşini Besmelesiz Bırakmasın!

BESMELENİN ÖNEMİNE DAİR BAZI RİVÂYETLER Peygamber Efendimiz (asm), “Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Alla...

Mescid-i Haremeynde Ramazan

Kâbe-i Muazzama’nın etrafında pervane olup cezbeye gelerek ve latifeleri yüce feyizlere gark olarak  bu anın ...

Aşure

Osmanlıda Ramazan Osmanlı saray mutfağından, padişahın özel ikramı olmak üzere, Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine her ...

Farkına Var(ıl)ması Gereken En Önemli Varlık, İnsan

İki kutuplu merkez hükmündedir insanlık. Bir tarafta solucana heveslenip nefis oltasında cehenneme akan varlıklar. Diğer...

Kadir Gecesini Nasıl İhya Edelim?

Rabbimiz yıl içinde bazı günleri bizim için fırsat günleri olarak ihsan etmiş. İşte bu fırsat günlerinin birincisi Kadir...

Çaresi: İman Olur!

İlâhî düşünceye yer vermeyen zekânın, Çalıştığı nispette hâli perişan olur! Bekâya inanmayan uğursuz, kör dehânın, Ölümü...

Şiraze

(Sevdâ Nöbetinde) ve sen Şirâze kalbimin kırmızısı… nereye baksam siyah

Şeâir-i İslâmiye ve Kur’ân Harfleri

Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinize olan nimetimi tamaladım ve sizin için dîn olarak İslâm’a razı oldum...

Onuncu Asr-ı Muhammedi’nin Güneşi: İmam-ı Rabbani

Müceddîd-i elf-i sânî İmam-ı Rabbânî hazretleri 1563 (H.971) senesinde Hindistan’ın Serhend  şehrinde doğdu. Hicrî ...

Zekâ ve Akıl

Robot fikrinin mucidi, ünlü bilim-kurgu yazarı Isaac Asimov’un şu anektodu enteresandır: “Ben ordudayken, bir çeşit yete...

Nüktedan Hocanın Sırrı

Talebeleri arasında oldukça sevilen Nasreddin Hocanın, ders verdiği medreseden merkebine binip evine giderken dahi taleb...

Rüyayı Lebib ve Habib Olana, Yani Akıllı Dosta Anlatın! (Rüya Meselesi-1)

Rüya meselesi, her insanın günlük hayatta yaşadığı ve çok aşina olduğu bir meseledir. Hem zaman, rüya hadisesini çok gen...

Görünmez Kahramanlar

Yemyeşil ağaçların altında bir çoban hem koyunlarını otlatır, hem de mutluluk ifade eden cümlelerle Rabbine şükreder. Bi...

Adavet ve Muhabbet

Adâvet, düşmanlık ve muhabbet, sevgi anlamlarında kullanılan iki zıt sözcüktür. Bu yazımızda bu iki kelime etrafında tef...

Haliliye Mesleği, Hıllet Meşrebi

Yakın dost demektir Halîl. Bu sıfat da Halîlullah yani Allah’ın dostu mânâsında İbrahim Aleyhisselâm’a verilmiştir. Öyle...

Model İstiyorum Ama Yaşayan

Bu günlerde birçok yerde çeşitli münazaralara rastlıyorum. Mevzular dönüp dolaşıp İslâmiyet’in yüksekliğine ve müstesna ...

Rahmet… Çünkü Rahmettir

Yirmidokuzuncu Söz’ü ilk kez okuduğumda, satır başlarındaki elif harflerinin dizilişinden sonra beni en çok etkileyen gü...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,