21. Sayı Kapağı
21. Sayı Kapağı
21. Sayı Fihristi
21. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Ağustos 2008 Sayımız

Husrev’e Kırk Canım Olsa, Fedâ Olsun!

“Husrev’i tashihte ve tevzi’de ve tedbirde ve muhâberede ve Nûrların neşir ve yetiştirmesinde tebrik ve muvaffakıyetine ...

Şa’ban-ı Şerif mübarek olsun!

Şa’ban-ı Şerif’e dâhil olduk hamdolsun. 15. gece de Beraate vâsıl olmayı ümîd ediyoruz. Mübârek olsun!

Evet Sevgili Üstâdım, …

“Evet Sevgili Üstâdım, senelerden beri Kur’ân-ı Azîmü’l-Bürhanın bahr-i ummanında medfun defineleri, Risalet-in-Nûr ve M...

Bedîüzzaman, eserlerini rûhuyla, ihlâsıyla telif etti

Zihinlerin, en basit zihnin dahi çok iyi anlayabilmesi için ve İslâm ümmetinin hayatını yenileyebilmek için bir araştırm...

Ey sevgili üstâdım! Ey kıymettâr hocam! …

“Ey sevgili üstâdım! Ey kıymettâr hocam!Ey senelerden beri aradığım muhterem mürşidim!Ey aziz dellâl-ı Kur’ân!” Husrev E...

Risâle-i Nurlar Modern Çağın Davetçisidir

Tanta Üniv. Öğretim Üyesi, Mısır Bedîüzzaman Said Nursî Hazretleri tek bir kişi değildir. O bir kişinin şahsında bin kiş...

Onlar, Nûrun Fedâileri

Risâle-i Nur’un kahramanı Husrev, benim bedelime ölmek ve benim yerimde hasta olmak samimî ve ciddî istiyor. Ben de deri...

Ben bu topraklar üzerinde Bedîüzzaman’ın hasadını gördüm

Tanta Üniv. Öğretim Üyesi, Mısır Bu tutuşturulan ateş en çetin dönemde İslâm ümmetinin yaşadığı en zor dönemde insanlara...

Ehl-i Fetretin Âkıbeti

Bin tane çekirdeği bulunan bir zat hikmet ve maslahatın gereği olarak bunlardan beş yüzünü toprağa gömerek ekiyor. Netic...

Şiddet Karşıtlığının Müslüman Savunucusu: Said Nursî

(Malezya Ümmetini Aydınlatma Derneği WADAH Başkan Yardımcısı) İslâm düşmanları, Bedîüzzaman’ın İslâmi eserlerinin önünü ...

Âlem-i Asgar’ın Baharı: Tevbe

TEVBE Her baharın nihaî dirilişe şehâdette bulunduğu gibi, benî âdemin nihâî dirilişine manevi şehâdettir tevbe…  &...

Asrın Tefsiri Risâle-i Nur

MÜLÂKAT: Züleyha ÖZDEMİR Risâle-i Nur’daki her hakikat hem akla, hem kalbe, hem de ruha hitap ediyor. İslâm’ı akla yatkı...

İslâm, Evliyâlara ve Hıristiyan Azizlere Nasıl Bakar?

LEMAAT TAHLİLLERİ-7 İslâmiyet Evliyâlara, Nasraniyet Azizlerine Tarz-ı Nazarlarını Muvazene Hıristiyanlığa tabiat felsef...

Nübüvvet-i Ahmediye (asm)’ın Sekiz Delîli

Nübüvvet, dünya tarihinde insanın yaratılışı kadar eskidir. İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem ile başlayan peygam...

Surre-i Hümâyun

SURRE ALAYLARI Padişahların veya Sultanların, Pây-i tahttan Haremeyn’e Hac mevsimine yetişmek üzere, özel bir resm-i geç...

Mevlânâ Halid-i Bağdadî Hazretleri (ks)

Karıncayı emirsiz, arıları ya’subsuz bırakmayan kudret-i ezeliye, beşeri de sahipsiz bırakmamış. Her biri insanlığın bir...

Minyatür

Metni açıklamak gayesiyle kitap sayfalarına veya bir albüm (murakkaa) içinde toplanmak için tek yaprak halinde boya, alt...

Sabredenler ve Şükredenler Çardağı

Hıçkıra hıçkıra, “Ya Rabbi madem beni affettin, günahsız olarak ruhumu al” diyordu. Allah ve ahiret aşkıyla yananların h...

Kelime Tefekkür ve Medeniyet

İnsanlar kelimelerle düşünmekte, düşündükleri nispette de değer kazanmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde günlük hayatta ve e...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,