Ateistlere De Ki!

181. sayı İbadet İtikad SAYILAR

Allah’ın varlığına dair Sok­rat’ tan bugüne kadar birçok filozof, âlim, düşünür tarafından çeşitli deliller ortaya konulmuş­tur. Ate­ist­ler, çoğu zaman Allah’ın var­lı­ğına dair ortaya konulan de­lil­leri çürütememişler, yal­nız­­­­ca tenkit etmiş veya sadece red­det­mişlerdir. Bu da bazıları tarafınd­an o delillerin çürütül­düğü şeklinde algılanmıştır. Hâl­bu­ki bir fikri yalnızca tenkit ve­ya red­det­mek, o delili hiçbir za­man çü­rüt­mek manasına gelmez.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?