AĞAÇ KASİDESİ’NDEN

180.sayı Eğitim Kültür ve Medeniyet SAYILAR

Halil Nihad Boztepe

Biraz sizin gibiydim, serde dilcilik vardır.
Siz Er dedikçe dövündüm, dedim NEFER yazdım.
Siz dedikçe GENERAL, arttı hasretim PAŞA’ya!
Kebap olup ateşinden yanan ciğer yazdım.
Görpü sizin elinizden dilin ne çektiğini
Ben oldum en sonu çılgınca dilsever, yazdım.
…..
Bu inkılâb cehaletle öyle harb etti
Ki uykusundan uyandırdı ŞARK’ı GARB etti.
Bununla da kaldı zannetme, GARB’ı etti BATI!
Onun da çehre-i memsûha döndü bak suratı!
Ne inkılâb, düşün, yok değişmeyen birşey!
EFENDİ sırra kadem bastı, yok HANIM, yok BEY!
Değişti terbiye, ahlâk, başkalaştı hayat!
Belirdi bir yenilik, geldi taze, gitti bayat!
Neler değişmedi, DÜNYA değişti, oldu ACUN.
Yedirdiler ona erbabı bir ÖZEL macun.
Değişti hem yazı hem dil, değişmedin el’ân!
Kamış kalemle yazarsın değil mi, hem sağdan!
…..
ÖNEMLİ BİR KONU’dur yani BİR MÜHİM MEVZU!
Kaside yazmaya birden uyandı bir arzu.
Asıl lügat EĞİTİM’miş. Demek ki TERBİYE yok.
Bilir miyim neye yok, siz de sormayın neye yok.
Sizin şu olmalıdır sade bilmeniz gereken:
EĞİTMEN oldu MÜREBBİ, MUALLİM: ÖĞRETMEN!
LİSAN TEMİZLENECEK! Öyle gösterir GİDİŞAT!
“TEMİZLENİR, çoğa varmaz” diyor sayın Bay Onat.
Zamane mü’mini CAMİ demez de der TAPINAK!
Çekinme, gir yine, hâzır ve nâzır orda da Hak.
Müezzinin sesi de TANRI… Ben onun sesine
Ses uydurup derim ALLAH ezan verircesine!
BİTİK, KİTAB’a ve MEKTUB’a dendi, hoş denmiş!
Kitap olurdu yazılsaydı, öyle iş bu deyiş!
BİTİK, KİTAP; ama gel sor BETİK ne? Yazma kitap?
Bu ince farkı eder dilde bellemek icab…
Nedir KİTAB-I MUKADDES, diyorsun… Al, KUT-BİT!
Ne güldün? Özcüye git sor. Dilemre Saim’e git!
…..
Yeter CEHENNEM, İlâhî, yaratma bir de TAMU!
Esirge bir ikisinden Nihâd-ı masumu!
Esirge dilciyi hatta ateşten Allah’ım,
Yeter o gafile zira benim yakan âhım!

Şifrenizi mi unuttunuz?