Muhayyel ve Muhakkak Sarkacında Mutluluk

177. Sayı İnsan

İnsanlık tarihindeki bilinen ki­tabi yazınlardan hareketle, bi­lin­meyen insanlık tarihine ilişkin ihtimali bir çıkarımı da hesaba katarak, “Mutluluk na­sıldır?” sorusunun cevabının insanlık tarihinin temel arayışlarından birisi olduğunu söylemek mümkündür. “Mutluluk nasıldır” arayışının kaderi as­lında ızdırap ve sancı içeren “İn­san nedir?” sorusuyla bağlan­mış.
Dergâhtan – medreseye, akropolün merdivenlerindeki bir filozoftan – kubbe altındaki bir müderrise; insanı, kâinatı ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi çözmeye, anlamaya, tefekkür ve ihata etmeye çalışan her kim varsa doğrudan ya da dolaylı, sarih ya da zımni “insan nedir” arayışına düşmüşse, bu iki kelime dudaklarından dökülmüşse, kelamı kaleme dönüşmüşse, “Mutluluk Nasıldır?” sorusu da beraberinde gelmiş.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?