Hepimiz Cihad-ı Ekber ile Mükellefiz

177. Sayı İbadet İtikad

Dinin farz kıldığı amellerden biri de cihattır. Cihat, maddi ve manevi olmak üzere iki kısma ayrılır. Maddi cihat, küffara karşı zamanın şartlarına uygun silahlarla yapılan muharebeye denilir. Manevi cihat ise başta nefis, şeytan ve tüm ehl-i küfre karşı ilim, marifet, takva ve salih amellerle karşılık verip bu istikamette sebat etmek şeklinde tarif edilebilir. Maddi cihat, düşmanların hücumu zamanında onların taarruzunu def’ etmek veya ehl-i imana karşı muhtemel saldırılarının önüne geçmek suretiyle yapılır. Sulh zamanlarında ise, düşmana karşı hazırlıklı olmak suretine bürünüp bir kısım Müslümanların yerine getirmesiyle diğerlerinin üzerinden hükmü kalkan bir farz-ı kifaye olur.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?