Risale-i Nur’un ve Talebelerinin Vazifesi

173.sayı Risale-i Nur SAYILAR

Hz. Üstad bu mesele ile ilgili şöyle bir ifade kullanır: “Her şakirdin, her bir talebenin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkasının imanlarını muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddi devam ile olur.”1
Sevgili Üstadımız Nur talebelerinin vazifele­ri­­­nin yanında günümüzün tabiriyle vizyon ve mis­yonunu da İhlas Risalesinde şu cümleler­le açıklar: “İşte ey Risâle-i Nur şâkirdleri ve Kur’ân’ın hizmetkârları! Sizler ve bizler, öyle bir insan-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı manevinin azalarıyız. Ve hayat-ı ebe­­di­­ye içindeki saadet-i ebediyeyi netice ve­­ren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahil-i selâmet olan Dârü’s-Selâm’a üm­­met-i Muhammediyeyi (asm) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz.”2

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?