Vefa semtine adını veren ise ?eyh Vefa Hazretleri olmuştur. Asıl adı Muslihiddin Mustafa olup Konya’da dünyaya gelmiş­tir. İlk eğitimine Konya’da baş­lamış­tır. Daha sonra babasıyla birlikte o dönemde Os­manlı Devleti’ nin başşehri olan Edir­ne’ye giderek eği­timini ta­mam­lamıştır. Edir­ne’de Zey­niyye tarikatının kuru­cu­su Zeynüddin el-Ha­fî’ nin halifelerinden Ab­dül­latif el-Kudsî’ye intisab etti. Onun yanında sey­rü­sü­lûkünü tamamla­dı. Ardından Konya’ya dö­ne­rek irşad faaliyetlerine başladı.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?