Fütüvvet Kavramı

175. Sayı İnsan SAYILAR

Fütüvvet kavramı genç anlamına gelen “feta” kelimesinden gelir. Kur’an-ı Kerim’de geçen “feta” kelimesi yiğit anlamını içeren yüce ahlakı ifade ettiği gibi, normal bir genç manasını da ifade eder. Ancak bu kelime manasından çok fazla manaları Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyyenin desteğini alarak zenginleşmiştir.
Fütüvvet; mertlik, yiğitlik, deli­kanlılık, başkalarını kendi nefsine tercih etmek, yumuşak başlılık, düşmana iyilik etmek gibi erdemleri içine alan bir kavramdır. Anadolu’da 13. yüzyıldan sonra ahilik kavramı ile sosyal bir kurum şeklinde tezahür etmiştir.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?