Edep Yâ Hû!

171. Sayı İnsan Aile ve Çocuk SAYILAR

“Edep bir tâc imiş nûr-i Hudâ’dan
Giy ol tacı emin ol her belâdan”

Arapça kökenli bir kelime olan “edeb”, başlangıçta “ziyafe­te da­vet” anlamı taşımakta iken bugün sözlükte, “İnsanın ha­ta­ya dü­şüp utanılacak şeyler yap­ması­nı önleyen; yerinde ve öl­çülü davranmasını sağlayan me­leke, söz ve davranışlardaki öl­çülülük; bir hususta haddini bilip sı­nırı aşmama, terbiye, nezaket, za­ra­fet…” olarak ta­nım­lanmak­tadır.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?