Türkiye Mevlevîhâneleri

169. Sayı Kültür ve Medeniyet

Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin vuslatından sonra halifesi Hüsameddin Çelebi, oğlu Sultan Veled ve torunu Ulu Ârif Çelebi daha sonra tasavvufi bir ekol olan Mevlevî tarikatının temellerini attılar. Mevlevî’liğin adâb ve erkânını geliştiren, yeniden düzenleyen ise 39 yıl gibi uzun bir süre çelebilik makamında oturan Pîr Âdil Çelebi oldu.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?