Nurdan Maddeler

168. sayı Risale-i Nur

İSLÂM ?ERİATININ ÇIKTI?I 4 MENBA1
‘İslâmî hükümler’ anlamına gelen şeriat, Kur’an ayetlerinin aşağıdaki 4 özelliğinden ortaya çıkmıştır.
1 Nusûs, yani kesin hükümler.
2 Vücûh, bir kelimenin farklı ayetlerde farklı anlamlara gelebilmesi.
3 İşârât, yani işaret yoluyla başka manaları ve hükümleri kasdetmesi.
4 Rumûz, yani işaretle kasdetmeye göre daha da gizli bir ima ile başka manaları ve hükümleri kasdetmesi.


DİYANET DAİRESİNİN OLMAZSA OLMAZ 4 ÖZELLİ?İ2
1 Yüce olmalı.
2 Mukaddes olmalı.
3 Bağımsız olmalı.
4 Denetleyici olmalı.
BİR ZALİMİN ZULMÜNE 3 ?EKİLDE ORTAK OLUNUR3
1 Fiilen desteklemekle.
2 Gerekli ve lüzumlu görüp taraftar olmakla.
3 Zulmüne iltihâken taraftar olmakla.
Çoğu insanlar, bu 3 şekilde zalimin zulmüne taraftar olduğunda, o zulüm hükmen çoğunluk tarafından işlenmiş demektir ki çoğunluğun başına gelecek belâ ve musibete fetva verdirir.
MİLLİYET FİKRİNİN İNSANLARDA ETKİLİ OLMASININ 3 SEBEBİ4
1 Milliyet fikrinde nefsânî bir zevk var.
2 Milliyet fikrinde, gaflete sevk eden bir lezzet var.
3 Milliyet fikrinde uğursuz bir kuvvet var.
MÜSPET MİLLİYET FİKRİNİN 4 ÖZELLİ?İ5
1 Sosyal hayatın dâhili ihtiyaçlarından ileri gelir.
2 Milletin fertleri arası yardımlaşma ve dayanışmaya sebeptir.
3 Menfaatli bir kuvveti temin eder.
4 İslâm kardeşliğinin kuvvetlenmesine önemli bir sebeptir.
UMUMA BAKAN BİR İR?ADIN 4 ÖZELLİ?İ6
1 Umumun rahat anlayabileceği zâhir (açık/belirgin) deliller getirmek.
2 Çoğunluk olan avama lüzumu olmayan şey­leri özet ve kapalı geçmek.
3 Çoğunluk olan avamın kolayca anlayamayacağı ince meseleleri, temsillerle akıllara yaklaştırmak.
4 Çoğunluk olan avamı yanıltmamak için, zahirî nazarlarında açık olan şeyleri lü­zum­suz yere ve zararlı bir surette değiştire­rek an­latmamak.
BÜTÜN FAALİYETLER VE HAREKETLER ?U 4 ?EYDEN İLERİ GELİR7
1 İştiha.
2 İştiyak.
3 Lezzet.
4 Muhabbet (sevgi).
Kaynaklar:
1- Osmanlıca Sözler, s. 34.
2- Osmanlıca Mektûbât, c. 2, s. 127.
3- Osmanlıca Sözler, s. 42.
4- Osmanlıca Mektûbât, c. 1, s. 149.
5- Osmanlıca Mektûbât, c. 1, s. 151.
6- Osmanlıca Zülfikâr, s. 329.
7- Osmanlıca Tılsımlar, s. 67.

Şifrenizi mi unuttunuz?