Hattat Ahmed Karahisârî

168. sayı Kültür ve Medeniyet
Hattat Ahmed Karahisârî

Doğum tarihi kesin olarak bi­lin­meyen Ahmed Şem­sed­din Karahisârî’nin Af­yon­­ka­ra­hi­sar’ da doğduğu imzalarından an­­la­­şıl­­­mak­tadır. Yazılarına attı­ğı im­­za­larında Esedullâhi Kir­mâ­nî (893/1488)’nin tale­be­si ol­­du­ğunu kaydetmiştir. Ese­dul­lâ­hi Kirmâni, Yâkut ekolüne bağ­lı bir hattattır.
Hattat Ahmed Karahisârî, Şeyh Hamdullah’ın yazı talebelerinden İshak Cemâleddin Halvetî’ye intisab ederek tasavvuf yoluna girmiştir.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler