Genel

Ürgüp’te dünyaya gelmiştir. Trablusgarp vilâyeti Evkaf müdürü Abdullah Av­ni Efendi’nin oğludur. Kökleri Kara­man­oğulları’na inen ve Karamanoğlu İbrahim Bey’in Ürgüp’teki Büyük Cami (Câmi-i Kebir) evkafının mütevelliliğini üstlenen bir ilmiye ailesine mensuptur. II. Meş­ru­tiyet’e (1908) kadar Adliye Nezareti bün­yesinde çeşitli görevlerde bulundu.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?