Nurları Her Alanda İlan ve Nazar-ı Dikkatleri Celp Etmek Gerek

158. sayı Risale-i Nur

Yaşadığımız asır itibariyle teknoloji ve iletişimdeki gelişmelerin geçmiş asırlara nazaran altın çağında olduğu bir dönemdeyiz. Yine eskiye nispetle hakikatlerin neşrinde çok fazla imkâna sahip olduğumuz da inkâr edil(e)mez bir gerçektir. Tebliğ vazifesi ile mükellef olan Nur talebelerinin, yaptıkları işin ehemmiyetini idrak ederek çağın imkânlarını sonuna kadar hizmetlerinde kullanmaları elzem olmuştur.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?