Sünnete İktidada Bir “Değer”: Abdullah Bin Ömer

İbadet

Abdullah ibni Ömer (ra), asr-ı saadetteki Abdullah isimli altı âlim sahabe ile birlikte ebadile-i seb’a olarak anılmaktadır:
Abdullah ibni Abbas, Abdullah ibni Mesud, Abdullah ibni Revaha, Abdullah ibni Selam, Abdullah ibni Amr ibni’l-As, Abdullah İbni Ebi Evfa. (r.anhüm)
Hz. Abdullah’ın en mühim va­sıf­larından birisi edeb sahibi olmasıdır.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?